Публикации маркирани с ‘златим’

 • МАЙСТОРАТ ПО-БАМИТЕ част фтора

  преячели на шефа, ако някога сте се чудели как ще започне краяд на света, аше ви кажа – саз скапанияд брат пид ште започне! ето как!!11 са ше обесна.

  както знаете, оназ вече две седмици имаме маестор. той първо махна плочките в бамята и аси мислех, че това е краяд на света, ама то това било само началото. кам настояштияд момент, обаче, той вече е махнау и плочките на терацата, както и половината паркед на дневната. сичко е ваф черен най-лом, прахоляк и фасове. няма ми ги вече и саксийте саз каранфил на терацата и кухнята ми, кадето асе качвах да ближа измитите чиний, няма ми… абе няма какво да изброяван. вече сичко ми го няма.

  и, дави кажа чесно, за сичко е виновен тоя гадняр БРАТ ПИД!!!1 ена вечер след като Ч.Т. изглеба филмат „боен клуп“, стана од дивама, застана ваф средата на дневната и заяви: ТАКА ПО-ВЕЧЕ НЕ МОЖЕ ДА ПРОДАЛЖАВА!! КЪШТАТА НИ ПРЕЛИЧА НА КЪШТАТА НА БРАТ ПИД ОД ТОЯ ФИЛМ, БЕ! АС ЖИВЕЯ КАТО ШИЗОФРЕНЕН ШЕФ НА ТЕРОРИСТИЧНА АНДЪРГРАУНД ОРГАНИЗАЦИЯ! СИЧКО СЕ РАЗКАПВА!! СКОРО ЕНА ВОДА НЯМА ДА МОГА ДА СИ НАЛЕЯ ОД МИФКАТА, БЕС БАТЕРИЯТА ДА МИ ОСТАНЕ ВАФ РАКАТА! ТОВА НЕ Е СЕРЙОЗНО ЗА ЖЕНА НА МОЯТА ВЪЗРАС! КРАЙ!!!11 ЗАПОЧВАМЕ РЕМОНТ, МОНЧЕТА! ОТИВАМ ДАВИ КУПЯ ТРОДОВАШКИ РАКАВИЧКИ!!! ето така започна сичко, преячели на шефа.

  фмомента тука секи се штура насам-натам, гледа кат сатрапин и крешти:

  ШЕФАТ: КАДЕ МИ Е ОБЯДАТ!!!11
  МАЕСТОРАД: БЕГАЙ, ВЕ МУШМУЛ! СНЕЖАНО, РАСКАРАЙ ГО ТОЯ! гле кво става тука! да # скапаните плочки да #! глей как се чупат! едно време кви плочки имаше! така не може да се работи! ########!!!!111 ####! ################!!! #################################!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! (# = нецензорна дума)
  САСЕТКАТА: престанете вече сас тоя ремонт! асам хоум офис! така не може дасе работи!!!1
  Ч.Т. да не би да предлагаж да седа на плоча и без нито една мифка ваф апартамента, докато се пенсионираж!!!!! саааамо проглеми отсякаде, начиии!! така не може дасе работи!
  МАЕСТОРАД: я да си влизаш обратно ваф апартаментад, че #####! #############!! #####################################################################!!!!111
  САСЕТКАТА: ########################################################################################!!!!!!
  Ч.Т. #########################################################################################################################################################!!!!!!11111
  ШЕФАТ: ПОВЪРНАХ КОСМИ! НОГО СА ГАДНИ! НЯКОЙ ВЕДНАГА ДА ПО-ЧИСТИ!!11

  и това няма край! затова ас са мисла да се опакован ей ваф тоя кашом и да се пратя по-кориер някаде далеч од тук, кадето ремонтад оште не е изобретем. някой да знае каде е това място?

 • МАЙСТОРАТ ПО-БАМИТЕ част първа

  преячели на шефа, направо незнам как дави го кажа, но оназ ваф понеделмик се случи нешто ожасно!!! ДОЙДЕ МАЙСТОР ПО БАМИТЕ!!!1111 ас оште като го видях и получих рефлукс!!1 направо целияд се ядосах!!!1 изопшто не го харесах! Ч.Т. вика „зашто съскаш като някакво диво животно по човека! дошъл е да ни ремонтира бамята! несе дръш като идиот, излагаме се! ште вземе дасе обиди, а майсторите са кът!!“ е как зашто мо съскан!! ами съска мисе, бе! като го вида само да минава и започва ного дами се съска! и съскан, кво да правя!! и праф бях да съскан!!! тоя човек махна сичко од бамята! махна оглебалото, а ваф оглебалото имаше ного хубаф портрет на самияд мен! и мифката махна, и шкафад!!1 а ваф шкафад аси даржах фибите. Ч.Т. настоява, че асам нямал бил никакви фиби. те били нейни. но ас вътрешно ги чуствам съвсем като мои, така че да си глеба ралтата. и ластиците ми, и шамполаните ми и крема ми за леце… и ваопштееее…. и на сичкото одгоре майсторад вика „затвори, молята, тоя звяр ваф стаята, че да несе пречка“ и ме затвориха сам да си съскан од което асе по-чуствах искльочителмо… как беше оная дума, бе, дето я чух од шефа… а! депремиран!!! точно така! незнам какво точно значи тая дума, но мисла, че е нешто като „несправедливо накарнен по-вина на скапания майстор по бамите, както и саштевременно пропуснау поузи и вадворен не по-сопственно желамие“. по-знато ле ви е това чуство? и сега седа тука затворем и клет. обаче майсторад не знае, че ние сас шефа имаме спестеми цтотимки. мисла даги истегла испод дивама и даси купа лошо куче. то ште е тайното ми оръжие! ште го кръста немесис и ште го насъскан срешто майстора и тогава ште види той куче майстор еде ли!!!
  ДА ВАРВИ НА ПТИЧКА СИ ЛЕЛИНА!!!!11111
  ох, езвенете! леко си испуснах нервите накрая, ама вие поне знам, че ми влизате ваф по-ложемие…

 • ЖИЗНЬ НЕВАЗМОЖНА ПАВЕРНУТ НАЗАТ

  преячели мои, по-неже тука оназ се састояха някои сабитя, неска сутримта се наложи да проведа видео чат сас Ч.Т., която е на море. ваф началото се чуваше само бодар хор од госпожи, които пеят ЖИЗНЬ НЕВАЗМОЖНА ПАВЕРНУТ НАЗААААААААААТ, но после връската се стабелезира и проведохме слебния разговор:

  К.Р. снешке, добардем! обаждаме се да питаме ти кога ще се върнеж од морето?
  Ч.Т. Към момента не мога да отговоря на тоя въпрос.
  К.Р. виш какво! ас нете питан за смисала на живота ти сепак! като човек те питан кога вазнамеряваж дасе пребереж!!1
  Ч.Т. Защо да се прибирам? Какво е станало?
  К.З. аф фи пуефапаф ефика!!1
  Ч.Т. Моля?? Нищо не ти разбирам, Златине.
  К.Р. златим казва, че си е прехапал езикад.
  Ч.Т. Как си го прехапа?
  К.З. еми кафо пфегризфаф кафела на теуефифора!!!!
  Ч.Т. Каквоооо???
  К.Р. казва, че го е прехапал, докато е по-ливал цветята.
  Ч.Т. Сигорен ли си, че така каза?
  К.Р. сигорем сам колкото пед-шес по мяуко сигорни котарака! од два дми така говори. вече мо разбиран сичко.
  Ч.Т. Добре. Друго какво?
  К.З. съфто фе ифпифкаф фаф легема фаф бафяфа беф да ифкан…
  К.Р. казва, че също ного мо либсваж.
  Ч.Т. Храна имате ли?
  К.Р. определемо не!
  Ч.Т. Как така НЕ! Колко определено? Какво стана с чувала гранули, който ви оставих?
  К.З. фефад го ифаде.
  К.Р. златим казва, че чувалад го дарихме на братята изванземни од проксима кентавар бета. там сега е голяма продоволствена криза. изчерпали са се залежите од роял хранин ваф земните недра и сега се налага да просяд по саседните пламети. горките хора…
  Ч.Т. Да, много лошо. Горките хора. А с водата поне как сте?
  К.З. ного фме фофре! нафофнифме афарфаменфа!!1
  К.Р. ааа, за водата поне несе претеснявай! ного сме добре сас водата! сотримта развалихме ботонад на тоалентата и по-неже предварителмо я бяхме запушили саз тоалента хартиа, сега вода ис апартамента има доволмо! виш че сме тука горе на шкафа качеми, че почва да става далбоко. ало? ало, снешке, чуваме ле се?? нешто ти прекъсна интернетад. иди на уайфай пак дасе чуеме, че тука саседите од доло нешто искад да говоряд сас теп! АЛО! АЛООООО!!!!!1 

 • АКО МЕ НЯМАШЕ МЕН ЦЕЛИЯД ВАОПШТЕ И ДАЖЕ НИ НАЙ МЯУКО

  преячели на шефа, Ч.Т. напоследак постоямно по-фтаря, че пишман е станала, че ме е зела, штото съм ѝ сасипау апартамента и живота, но пак добре, че тя ме била зела, штото ако ме бил зел човек сас слаба пцихика, кой знаело как штяло да мо се отрази и каква ослуга сам штял да направя на човечеството, ако ваопште генерауно ме е нямало никога, но за съжалемие било твърде късно, по-неже вече очевидно ме има. затова ас неска сам написау ено цтихотворемие, което искан да го по-светя на нея и другите Ч.Т. саз нейната садба. то се казва

  АКО МЕ НЯМАШЕ МЕН ЦЕЛИЯД ВАОПШТЕ И ДАЖЕ НИ НАЙ МЯУКО

  ако ме нямаше ваопште на тоя свяд
  ас нямаше изопшто дасам лош
  и нямаше да вия прес ношта
  та вместо да сануваш златен грош
  да трябва да ми сипеш пак храна

  ако ме нямаше мен целияд ваопште
  ас нямаше навярно да крада
  дори когато хапваж си кьофте
  или пък рипка пържена с пьоре
  ас нямаше до тебе да седя

  и да броя кьофтемцата златисти
  чаршафите ти штяха да са чисти
  а не като сега ваф рижи косми
  диванат штеше да като за прет гости
  и връските ти штяха даса цели
  вазглавничките штяха даса бели
  пердетата сафем даса бес дубки
  и нито косам ф ни ена обуфка
  водата в чашата ти нямаше да лоча
  ваф темджерата нямаше да цкоча
  и никак даже нямаше да искан
  ф легенат ф бамята да се ис… къпя (тука мяуко цемзура се наложи, че да не изгубиме естетиката на смисала)

  НО

  ако ме нямаше ваопште на тоя свяд
  ас нямаше изопшто дасам риш
  и нямаше да мъркан шумно ф такт
  докато ти опитваж се да цпиш
  да може твоят сън да е благат
  (е, са, можеше само тихичко някак да мъркан, евентоалмо)

  ако ме нямаше, очите ми едва ли
  зелеми штяха да са, както са сега
  навярно штяха някак даса вяли
  и рятка штеше да е моята коса
  а не копринена каквато е сега
  (и даже, дане казван голяма дума, ама вероятно и обажката ми штеше да е мяуко по къса, кой знае. ама само мяуко де)

  ако изопшто мен ме нямаше ваопште
  ас претоплаган, че ошите ми навярно
  не биха били никак тъй бескайни
  и нямаше да чуван тъй добре
  когато ми крештиж, че пак сам згафиу и че секи момент ште пуснеж жауба фав комисията за заштита на по-требителя од рижи кодки, заштото това твоето не е живод!!!1

  ако ме нямаше изопшто на света
  незнам кой штеше да е тоукова златинен
  че чак да цпи с отворена оста
  това е аргоментат ми най силем!!!1111

  саз което считан, че казосат е решем. плюсовете очевидно накланят везмите ваф моя поуза и при сички положемия излиза, че добре че сам родиу на тоя свяд тук и сега!!1 НЕ ЛЕ???2

 • ЗЛАТОКОСКА И ЧЕРВЕНОБУСКА

  К.Р. златиме, добре се пак, че не сме жемски кодки, заштото сигорно Ч.Т. штеше да ни кръсти златокоска и червенобуска. АТ!!!1
  К.З. аннн ко?? и аз коя од двете граждамки штях да съм??222
  К.Р. е!! мисли мяуко! асам румен, значи штях да съм червенобуска! тогава затеп по-метода на исключването какво остава?
  К.З. за менееее… за мене… еми, за мене остава кьофтето ваф дамската чамта на Ч.Т., дето тя го зе од кръчмата да ни го даде, обаче го забрави и го разнася вече четери дми. и по-неже червенобуска вече нали я исключихме, кьофтето остава за мен!!1 ЦЕЛИЧКОТО!!!11
  К.Р. НЕ!!! затеп остава златокоска!
  К.З. анннн, незнам шефе, ас някакси претпочитан кьофтето… 

 • АФЕРАТА КОСТАДИМ ЛОДОГОРСКИ част фтора

  февроарски слетобет, локдаон, загубили сме дистамциомното на телевизорат  – и това ако не е самата дефениция на цкуката! добре че поне костадим пее високо на нервна почва АААЙМ ЕВРИ УОМАН, ИЦ ОЛ ИН МИИИИИ…,  така че ако не друго, поне мяуко дасе по-изнервиме фкъшти. фсе е нешто. за който не знае – костадим е ено лудо горско пиле, което живее на фтория рафт на фризера и фмомента се е обострило, по-неже заради диетата на Ч.Т. не го едеме вече фтори месец, а то ного настоява да го испечеме на фурна сас картофи и да го хапнеме. семейна обремененос. иди че го разбери!

  К.З. шефчеее, излизай од тая котия!! гле кво е цкучно!
  К.Р. е за какво да излизам! гле кво е цкучно!
  К.З. тогава ште те изям! цкучно ми е!!1
  К.Р. ами изяш ме! поне дасе разнообраза.
  К. ААААЙМ ЕЕЕВРИ УОМАН… Ама, Златине, зашто ще го ядеш тоя кооо-ко-космат кооо-ко-ко-ко-котарк! Изяж менпиле съм! Лудогорско при това! Гледай как хубаво съм се епилирал! Ееее, ще ми изтече срока на годност, докато се уредя в тоя живот, значиии!!
  Ч.Т. (од съседната стая. явно поцлушва по-неже ѝ е цкучно) ТО И АЗ СЪМ СЕ ЕПИЛИРАЛА, АМА И НА МЕН МИ ИЗТЕЧЕ СРОКА НА ГОДНОСТ, ДОКАТО СЕ УРЕДЯ В ТОЯ ЖИВОТ! НЕ СИ САМО ТИ! АРЕ, СТИГА СЕ ЖАЛВА!
  К.Р. еми, явно това е садбата на кокожките! ПРЕМЕРЕТЕ СЕ!!1
  К.З. аннн, костадиме, несе беспокой. след срока ти на годнос, следва срока ти на гаднос. мене лично и той ме остройва перфектно. несе беспокой, аше те поема! няма да отидеж зян!
  Ч.Т. (явно продалжава да поцлушва) Т‘ва съм го чувала много пъти и, да ви кажа от опит, не е точно така. Повечето само така говорят. Много често в момента в който на кокошката ѝ изтече срока на годност, оня излиза и забива първата пица на парче, която му се изпречи. А понякога и дюнер. Според зависи.
  К. Аз все пак още съм оптимист. Не всичко е загубено, стига да знаеш правилните подправки за едно лудогорско пиле. Това мащерка, това чубрица, това ко-ко-кориандър, розмарин, майорана – ИЦ ОЛ ИН МИИИИИ, както пее Уитни!
  Ч.Т. Абеее, то и аз слагам околоочен контур, ама казват, че не било същото.
  К. Ама, защо сега говориш така! Не стига, че в теб е и хляба, и ножа, че и тавата за печене, ами сега и такива ко-ко-ко-коментари трябва да слушам!
  К.Р. не се тревожи, костадиме! оште във първите веди е написано – НА КОЙТО МО Е ПИСАНО ДА БЪДЕ ШПИКОВАН, ТОЙ НЯМА ДА БЪДЕ ТУНКВАН! хайде сега сички дасе оспокоиме и дасе организираме да намериме вече дистанциомното, че тоя разговор стана твърде егзистенциялем и може ного бърже да ескалира, а колко хубаво си цкучаехме до преди мяуко.

 • АФЕРАТА КОСТАДИМ ЛОДОГОРСКИ част първа

  преячели на шефа, неска кактоси броях пръстите на левия крак и фсе не ми излизаха точно, од хладилмика резко се разнесе писак и ми прекъсна мисалта:

  К. ПОМОООЩ! ПОМОЩ, БЕ!!!!
  К.З. авввв… какво става тука!!1 КОЙ ГОВОРИ????
  К. Аз съм! Ко-ко-ко-кооостадин! Помогнете бе, хораааа!
  К.З. аннн… незнаех, че хладилмикат ни се казва костадим. асам златим. ного ми е приятмо!
  К. Ко-ко-кооой ти каза, че съм хладилник, за Бога! Пиле съм, лудогорско, шоково змразено, втори рафт на фризера, точно зад ко-ко-костния бульон! ПОМОООООООЩ!!!!!!!!!!!
  К.З. костадим, оспокой се! дишай далбоко! чистачат на нашата тоалента е на житем режим и няма опаснос фмомента затеп… е, за мое голямо сажелемие, разбирасе, но това е друк вапроз.
  К. Ама то точно в това е проблема! Знаеш ли ко-ко-кооога ме е купила? Средата на миналия месец! А ко-ко-коооя дата сме неска? А така! Ами направи му сметка, значи, ко-ко-кооолко време вече седя аз тука и чакам ли чакам да се сети за мене, обаче йок! Майка ми, тя беше свободна ко-ко-ко-кокошка, много напредничава жена, амбициозна, все повтаряше, че очаква от мен да стана поне домашно печено пиле с картофи на фурна, с всичките му там маринати, гарнитури, салати и салтанати, а не като братовчедите, дето свършиха в кейефсито! Брат ми Жулиен Лудогорски отиде в един френски ресторант и там го хапна един КО-КО-КО-КООО-КОНСИЕРЖ!! А аз какво! Ще векувам тука безславно на втория рафт на фризера! Аз съм едно разочарование за семейството! Кариерата ми се провали! НЯКОЙ ДА НАПРАВИ НЕЩОООО!!!! ЩЕ ИЗКУКУРИАМ ВЕЧЕЕЕЕЕ!
  К.З. костадим, сажеляван ного, но немога дати по-могна. Ч.Т. еде само жито и няма дасе навие дате пече точно фмомента. не е одобно, разбираш ле…
  К. Е ко-ко-кооолко пък да не е удобно! Аз съм ко-ко-консумирал само с жито цял живот!! Бъди ко-ко-кооперативен и ѝ кажи, че сам по себе си аз представлявам самият житен режим от втори ред! Като човек ти се моля!
  К.З. оооох, добре! са ште ѝ викна. СНЕШКЕЕЕЕ, ЛУДОТО ГОРСКО ПИЛЕ ОД ХЛАДИЛМИКА НОГО ИСКА ДА ГО ИСПЕЧЕЖ САС КАРТОФИИИИИ! КОСТАДИМ СЕ КАЗВА! МЯУКО ЗАЕКВА, НО НЕ Е ЛОШ ЧОВЕК!
  Ч.Т. ЗЛАТИНЕ! ТИ СИ МАША НА ЛУКАВИЯ!!! ДЕСЕТИ ДЕН ВЕЧЕ ЕДИНСТВЕНИТЕ ИСТИНСКИ КАЛОРИИ, КОИТО СЪМ ПОЕЛА, СА ПРЕЗ ОКОЛООЧНИЯ КОНТУР, А ТИ МИ ГОВОРИШ ЗА ПЕЧЕНО ПИЛЕ! ДА НЕ СЪМ ЧУЛА НИТО ДУМА ПОВЕЧЕ ЗА НЕГО ДОКАТО СЪМ НА ДИЕТА, ЧЕ ДА НЕ МИНЕШ И ТИ НА ЖИТО И „ОТЧЕ НАШ“!!
  К.З. костадиме, ште ходатайстван затеп ваф по късем етап, преячельо, че ше загаза. аре чал сега. ше те ореда, горе главата!
  К. Я! А че тя къде ми е? Тука някъде беше, бе! Няма ми я. Забравил съм си я във фермата явно…
 • ТЕШКО ДЕЦТВО

  К.Р. зашто ваф тази къшта на златим се проштава винаги когато краде! асам протиф!!1
  Ч.Т. Защото е имал тежко детство. Все пак е намерен изоставен в кашон.
  К.Р. и ас имах тешко децтво!!!11
  Ч.Т. Глупости! Няма нищо такова!
  К.Р. е как! оште на шес месеца тежах четери килограма!!!!

 • МИСЛИ ФКОТИЯ

  преячели на шефа, шефат постоямно ми пофтаря, че трябва да се науча да мисла изван котията, но ас претпочитан да мисля вътре ваф нея. някакси по-добре се фикусирам, когато сам ваф котия. а освем това сам и наказан за престаплемия срешто човечеството. пот „човечество“ Ч.Т. има предвит себеси, а пот „престаплемия“ – сичко, което правя когато сам буден. ваф момента обмислян заштитната си реч, която ште е ваф рими, зада е по-ваздействашта и ште започва ето така:

  танкове който не еде
  той голям неште да по-расте

  после ште следва изложението, ваф което ште изложа облекчавашти вината обстоятелства като тешко децтво, патологичем апетид и кух крак и накрая искан да завърша силно!! сас светла вяра ваф бъдештето и ваф доброто!!1 какво ште кажете за такъф финал:

  когато слочайно намериш яхния
  садбата вазможнос ти дава – яхни я!!111

 • ВСЕ НЯКОЙ ТРЯБВА ДАГО РЕМОНТИРА ТОЯ ТАНК!!11

  Ч.Т. Злателине, ела да те питам нещо.
  К.З. ааааа, неее! не харесван изречемия, които започват сас името ми! неискан да идван. може ле утре?
  Ч.Т. ИДВАЙ ВЕДНАГА!
  К.З. ох, добре! хайде тука сам. какво сега?
  Ч.Т. Кой е ял от коледния ви танк?
  К.З. апсолютно никой!!1 кой нормален човек ште седне да еде коуеден танк! каде си чула за такова безумие! пъуен апсурт!!1
  Ч.Т. А това тука около шлюза какво е?
  К.З. ааааа, това лееее! амииии… тооо… това е РЕМОНТ.
  Ч.Т. Ремонт дръжки! Изял си го! Признай!
  К.З. виш, не че искан да се чустваж неодобно, но ас по-принцип тоукова одавна несам яу, че направо сам забравиу вече каде ми е остата. тоес даже и да искан, няма как да го езям, разбираш ле. не сам изяу танка, ами сам го ремонтирау, така че шефад да може по лесно да влиза, по-неже имаше там некои затроднемия.
  Ч.Т. Ама какъв ремонт е това! Това е обратното на ремонт! Съсипал си го!
  К.З. ееееее, ми така е то! неможеж да направиш омлет, бес да заколиж лаврак! древноендийска по-говорка!!1

  К.З. снешке, ас наистина не помна вече каде ми е остата. можеж ле да ми я посочиж… сас ено мяуко парчемце парнезан, овито ваф мортадела, ама на тъничко нарязана и исчегъртай, молята, кашуто од мортаделата, че нешто ми дразни на непцето.