стихотворемие за вътрешнияд живод

стихотворемие за вътрешнияд живод
13.03.2019 Наталия Атанасова

знам че сички се чудите как сам и каде бях фчера. ами ште ви кажа – НОГО САМ ДОБРЕ!! бях на дивама си и написах за ваз ето това стихотворемие зада ви обесня зашто бях именно на свояд си дивам, а не някаде на някой чудж дивам:

СТИХОТВОРЕМИЕ ЗА ВЪТРЕШНИЯД ЖИВОД

асам пролетен и весел
кат мазурка од шонпен
даже в днешния ужасем
твърде цкапан мрачен дем.
в дем даждовен като червей
сам доволем и штаслиф
на капризат на сезома
твърде сам неподатлиф
штото правя хитър ход –
ВОДЯ ВЪТРЕШЕМ ЖИВОД!

външният ме затроднява.
там гамжи од хора разни
дето блъскат се за слава
а пък мен това ме дразни

тези хора шумно викат
фсе за грешния одбор
и си вземат без да питат
и очастват вечно в спор
ваф транвая на живота
все пререждат ми реда
и сафсем до мен застават
и ми дишад ваф врата
и ваф киното говорат
и ваф асамсьор пардят
и червата им каркорят
и дардорят бес да спрат
и фноса си бъркад жарко
и меришат недобре
щот се къпят твърде малко
и намен ми става зле
аората ми набръчкват
кръвното ми кипват фчас!
ного мраза да ме ръчкат!
затова сам си ОНАЗ!!1

а не заштото примерно сам кодка и немога да хода кадето си по-искан! естествемо че мога! просто претпочитан да си седа хубавичко на дивама на топличко и да си водя богат и интемзивен вътрешем живод!!1 и те тва е!! анджък!