ште го кажа само веднъш, снешке

ште го кажа само веднъш, снешке
19.02.2019 Наталия Атанасова

нештата са прости и стоят така. АКО ПАК ТЕ ХВАНА ДА СИПВАЖ ТАЙНО НА ЗЛАТИМ ДОПАЛНИТЕЛМО, ШТЕ НАПРАВЯ ТАКА, ЧЕ НИКОГА ПОВЕЧЕ НЯМА ДА МОЖЕШ ДА ЧИСТИШ ТОАЛЕНТИ В ТОЗИ ГРАТ!!!11