СЕКИ Е КАПЕТАН НА СОБСТВЕННИЯ СИ ТИТАМИК

СЕКИ Е КАПЕТАН НА СОБСТВЕННИЯ СИ ТИТАМИК
13.10.2021 Наталия Атанасова

К.З. шефче!! какъф е тоа шум? някаде тече вода!!11
К.Р. ЗЛАТИМЕ!! май се наводняваме!!!1
К.З. ас мисла, че по скоро някой току што се испишка ваф ъгауа! ей там до трабата!! някой великам!!!1
К.Р. не, няма локва. по скоро навън се е наводнило од толкова ного дъш и сега по-тъваме!!!11 БЪРЖЕ! САБОДИ Ч.Т.!!
К.З. СНЕШКЕ, СТАВАЙ!!!! РАЗДАЙ СПАСИТЕУНИТЕ ПО-ЯСИ! СПОСНИ УОТКИТЕ ЗА ЕВАКОАЦИА! ПОСНИ СЕЛИМ ДИОМ!!11111 КОЛОПЕРАЦИАТА ПО-ТЪВА!!! НЕ МОГА ДА ПЛУВАНННННН!!!!
К.Р. АС МОГА, АМА НЕИСКАНННННН!!!!!
Ч.Т. БЕЗ ПАНИКА, СКУДОУМЦИ! НИКОЙ НЕ ПОТЪВА!
К.Р. ТОЙ И КАПЕТАНАТ НА ТИТАНИК ТАКА Е КАЗАЛ ФНАЧАЛОТО!!!!1
Ч.Т. ПРОСТО ПУСНАХА ПАРНОТО! МЛЪКНЕТЕ ВЕЧЕ! НЕ МОГА ДА ВИ НАДВИКАМ!
К.Р. и К.З. (в един глас) МАЙ ХААААРТ УИЛ ГОУ ООООООООООН!!111111