САФПАДЕМИЯ НЯМА, СИЧКО Е САДБА

САФПАДЕМИЯ НЯМА, СИЧКО Е САДБА
26.11.2021 Наталия Атанасова

К.З. какво даржиж ваф купата сас зарябните?
Ч.Т. Зарядни.
К.З. ВЕРНО ЛЕ??!!!1 никога нямаше да претположа! какво сафпадемие!! точно зарябно ми трябва фмомента ацки ного! може ле даси зема ено?
Ч.Т. За какво ти е?
К.З. не знам, ама като глебам колко силно ми трябва, няма да е за нешто добро…