РАДОС ОД ДВЕТЕ СТРАНИ НА ПРОЗОРЕЦА

РАДОС ОД ДВЕТЕ СТРАНИ НА ПРОЗОРЕЦА
30.11.2020 Наталия Атанасова

тихо се сипе първияд сняк
снешка ми готви омлет сас лаврак
ас на прозореца суча мостак
коуко се радван чесан котарак!!1

ан ко? вие несте ле?? коуко жауко…