ПРИКАСКА ЗА ЦАРСКИЯ СИН СВЕСТ СВЕСТЕНСОН, ЧУМАТА И РАСКОВНИЧЕТО

ПРИКАСКА ЗА ЦАРСКИЯ СИН СВЕСТ СВЕСТЕНСОН, ЧУМАТА И РАСКОВНИЧЕТО
03.11.2021 Наталия Атанасова

преячели мои, неска ште ви раскажа ена прикаска по-мотиви од фолклора. искан дебело да потчертая, че сяка прилика сас текушти сабития е слочайна! и така…

някога ного одавна ваф ено далечно царство господарство се развилняла цтрашна чума. хората гинели като мохи. населемието намаляло наполовима. царяд ного се претеснил, че няма да остане кой да плашта данаците и започнал дасе консолтира сас магьосмици, знахари, екстрасемси, контактьори и прочее, но никой не оспял да одкрие исхот од задалбочаваштата се здравна, полетико-економическа и демографска криза.

едим дем при него дошал едим патувашт дервиш и мо казал, че само баба яга знаела каде е расковничето. царяд тутакси заповядал да оседлаят най хубавияд жребец ваф царството и испратил при нея най мяукияд си син, който освем че бил най красиф и силем, заштото ходел редовно на фитнез од четеригодишем, бил и най свестем и можело да мо се расчита. името мо било свест свестенсон.

престигнал йонакат при баба яга и слезнал од коняд целияд запахтян. йонакат имам напредвит, не коня. то фсъшнос и коняд бил запахтян, но това са ени детайли, на които няма сега как да одделиме ного време, че пак ште кажете че TEKSTAT E DULAK!!1 спиран за това кой точно е бил запахтян, че все по дълго става и ште загуба алдитория!! е то пак стана цял апзац! ей глей! КРАЙ!! МЛЪКВАН!!!1

баба яга първо мо казала веднага дасе преоблече, че целият се бил испотил и ше настине, но спорет мене просто искала да мо види плочките, вештицата ѝ дърта. после го нагостила сас борш од големия казан вряшт нат огмиштето и после мо казала:

– я кажи сега, монче, ти за какво си дошал на баба си яга ф хралупката.
– еми, така и така, госпожо яга, имаме голям проглем сас чумата ваф царството фмомента и сам дошал да кажете каде е расковничето на проглема.
– ше ти кажа, бе монче, што да нети кажа. ама сяко нешто си има цена. ако искаш расковничето, дай на баба си яга ена целуфка, ама ште искан и целфи даси напраиме, че даси го кача ваф инстаграма за лайкове. и ште те тагна, да знаеж!

момакат се расплатил, какво да прави! цялото царство сега на него глебало!! тогава баба яга плюнала ваф борша, разбъркала го саз най дългияд си нокат и казала така:

– ште идеж прес девет пламини ваф десета, прес девед гори ваф десета, прес девед бла бла бла, бе чакай, ас напрао ште ти пратя локейшън, и ште видиж там по-залес цлъмце на ена полямка едим глигам. ште го подгониж и ште го обиеж. од него ште ескочи едим вълк, ште обиеж и него. од него ште ескочи заек, теглиш мо коршума и на него. од негo ште езлети ена фтица, ште я хванеж, а тя ште снесе ено златмо еце!! ЕЙ ВАФ ТОВА ЕЦЕ Е РАСКОВНИЧЕТО!!!!!1 запомни ле добре какво ти рекох!

– запомних сичко, госпожо яга! нека садбата ви отреди поне оште сто годими живод и здраве!
– кви сто годими, бе нештасник! на четирсе и три сам!! тия бръчки сами од токсични връски!!11
– оу, езвенете! – казал царския син и препуснал, че имал царство да спасява, а баба яга замечтано засукала мостак докато глебала как се оддалечава фгалоп вархо дорестияд си жребец.

свест свестенсон стигнал на полямката точно по-залес цлъмце и там верно имало едим глигам! тутакси го оцтрелял и подгонил валка, който искочил од коремат мо!! приключил и валка, оцтрелял и заека, оловил фтицата, тя искодкодякала и снесла ф самите мо раце ено златмо еце!!!!!1 царскияд син ного се развалнувал човекад, заштото на сичкото одгоре сичко това се снимало и од едим телевизионен екиб като реялити, разбирате ле, който само мо се пречкал!!1 сас треперешти пръсти расчупил черубката на ецето и какво да види – вътре имало ена мяука белешка згъната на четери. момакат внимателно я расгънал, камерата се преблежила и на екраните ваф цялото царство се видяло, че на нея пишело саз изяштем калиграфски почерг:

СЕКИ САМ СИ ПРЕЦЕНЯ!!!11!