прикаска за летяштияд хладилмик и цтрахотнияд котарак спасител на народите

прикаска за летяштияд хладилмик и цтрахотнияд котарак спасител на народите
30.04.2018 Наталия Атанасова
докато сам оште на по-етична вална бързан дави раскажа ф рима ена прикаска дето ас я знам од моята мяука, тя од нейната мяука и така нататак до девето коляно ф случай че ваопште кодките имахме колена. то фсъшнос е ена легемда од котежката митология която се предава од оста на оста на по-колемията. тя се казва

ПРИКАСКА ЗА ЛЕТЯШТИЯД ХЛАДИЛМИК И ЦТРАХОТНИЯД КОТАРАК ЦПАСИТЕЛ НА НАРОДИТЕ
айде почван вече! тихо там!!1

ваф далечни времена
преди сто по сто лета
прес реки и пламини
ваф незнайни нам земи
по далече и од люлим
имало един грат чудем
той се казвал КОД КИБОЛ
там живели кодки бол

там ваф котежкото царцтво
и прекрасно господарцтво
кодките живели цкромно
но преятно и цпокойно
мяуки мижчици ядяли
съшто брънбари ловяли

но едим дем за беда
от незнайна нам земя
долетял и кацнал там
бял хладилмик преголям!
той бил колкото цял блок
лъскаф и красиф кат бок!

прес самата мо врата
носела се меризма
на локамка и пастед
на локцозем цладолет
и най вече по сомрак
той меришел на лаврак!

кодките го обградили
и обеденили сили
да отворят те вратата
че да хапнат пребогато
но обаче тас врата
някой цинцар за беда
бил заключил ного здраво
с катинар саз код направо!

кодад ного сложем бил
букви някой бил редил
кодките кръжали ф плен
цлюмка точели цял дем
но като незнаяд кода
гладен си цтоял народа
тъстите испосталяли
апак хърбите омряли!

и тогава изведнъш
се явил прекрасем мъш
той бил хем красиф хем умен
и комай се казвал РУМЕН
казал им с мажествем глаз
БЯС И ТЕНИЯ ЗА ВАЗ!
ясе бърже одрапнете
и веднага път сторете
вий сте мили и разумни
но сте леко скодоумни
щом висе яде пастед
аше мина най отпрет!
што сте толку прос нарот!
тос хладилмик има код
бърже горе прочетете
и мо кода наберете!
тази прикаска чодесна
е като гатамка лесна
ваф самото й начало
на ваз кода висе дава
кода е КИБОЛ народе!
ето пише си одгоре!
ся елате си хапнете
косама си загладете
а на мене се полага
сичкияд лаврак ВЕДНАГА!

и тогава вече цтрахотнияд котарак румен отворил хладилмикад и од него се разнесла чодотворната лековита нежна и пролетна меризма на лаврак од която омрелите кодки васкръснали, лели си набърже по-един коршун, овили си по ена надемица около вратовете, намазали си козимата дебело саз пастед, по-черпили се по-ено цладолетче (аре честито аре наздраве) и друснали ено хорце около големияд бял хладилмик. и поцле сички в грат КОД КИБОЛ заживели пребогато и штасливо прес девет живота в десети!

БИ МО МЯУКАТА КАК ОГЛАДНЯХ ДОКАТО Я КАЖА ТАЯ ПРИКАСКА!!!11