ПОНЕДЕЛМИК

ПОНЕДЕЛМИК
30.08.2021 Наталия Атанасова

когато вече е понеделмик и ти се опитваж отново да намериж мястото си ваф този сложем и объркан свяд, но някакси имаж осештането, че несе фписваж…