по огриземията ште ги по-знаете

по огриземията ште ги по-знаете
20.03.2019 Наталия Атанасова

Ч.Т. Кой е изял гъбата?
К.Р. несам ас! или е златим или сама се е изяла.
К.З. САМА СЕ Е ИЗЯЛА! виш че сега има огриземия!! цялата е потънала ф огриземия бих казау!
Ч.Т. А ти случайно нямаш ли някакви угризения?
К.З. осештан ено мяуко огриземие зат охото ама сигорно е моята преячелка балхата ели зъбета. ЕЛИ ЗЪБЕТААААА, ТИ ЛЕ СИ?
Е.З. АСААААААМ!!
К.З. ето, видя ле! чис сам като сауза! дай сега по-ена палачимка за морауни штети!!1