ПО-ХЕТИТЕЛИТЕ НА НАЙ ДОБРИЯД МИ ПРЕЯЧЕЛ

ПО-ХЕТИТЕЛИТЕ НА НАЙ ДОБРИЯД МИ ПРЕЯЧЕЛ
06.11.2020 Наталия Атанасова

преячели мои, нешто ожасно се случи оназ току што!!11 оште осазнаван ситоациата!1 сега ште се опитан дасе оспокоя и дави раскажа какво стана.

неска рано сутримта, тъкмо когато Ч.Т. отиде на ралта, оназ нахълтха двама непознати едри маже, натъпкаха най добрия ми преячел ваф човал, завързаха го зада не се измъкне и го затътриха надоло по-стълбите!!! той не оказа сапротива. явно е знаел, че няма шамс срешто тях и беше преел садбата си. аз имах голямо желамие да неотрализиран по-хетителите, но за съжелемие се бях цкрил пот шкафа и не оспях да реягиран навреме. незнам нито кои са тия хора, нито каде го одведоха. знам само, че ного ште ми либсва! о, пречельо мой красиф и мек! винаги ште помня жълто белите ти шарки, топлината сас която ме даряваше и стотиците вечери, които прекарахме заедно, боричкайки се на пода. ти винаги беше на мястото си и когато падах, по-емаше ударите вместо мен. сажеляван за сичките пъти, когато сам те хапал и драл, но най ного за фчера, когато излезнах од тоалентата сас оцапани крачка и ги обърсах ваф теп. беше ного гадно, презнаван!! сега съжеляван ного, но вече е късно… ште те помня сас добро, най прекрасни и прельобезни мой!!11 ЗБОГОН!!!11

О!!! МОМЕНТ!!1 ПО-ХЕТИТЕЛИТЕ СА ОСТАВИЛИ БЕЛЕШКА!!!111 сигорно искат одкоп!! такаааа я да видиме са. чета:

„оважаема госпожо,

както се разбрахме сас ваз по рано по-телефома, неска сутримта вашата съсетка ни одключи и зехме келима ви за пране. ште ви го върнеме ваф сряда. несме сигорни дали ште оспееме да по-чистиме и кафявите котешки стъбки, но ште направиме сичко по-силите си.
далжите 32,50 лв.

сас оважемие
фирма за професионално по-чистване на келими ЕДИКОЯСИ“