ОСТРОЙСТВО НА МОРЕТО СПОРЕД ЕДИМ КОТАРАК

ОСТРОЙСТВО НА МОРЕТО СПОРЕД ЕДИМ КОТАРАК
09.06.2021 Наталия Атанасова

преячели мои, Ч.Т. най после се върна од морето и вчера цял дем ми расказва за него. ваз основа на нейнияд раскас ас неска сам преготвил за ваз ена лекция на тема анатомия и физиология на самото море, но зада я васприемете по-лесно, сам я превел ваф стихотворна форма. сега заставан хубаво исправен и ште ви я изрецитиран. озаглавил сам я

ОСТРОЙСТВО НА МОРЕТО СПОРЕД ЕДИМ КОТАРАК

морето е голямо и е синьо
реялно даже май си е бескрайно
морето се намира пот небето
заштото само то е толкос далготрайно
и толкова голямо општо взето

морето е наистина голямо
од него по голям е люлин само

тук непременно трябва ас да вметна
че то основно од вода се састои
водата мо одблизо е бесцветна
но одалеч е синя и дори
зелеми биват някои вални

звочи невероятно, но е факт
штом виго казва учен котарак

ф морето има сякакви животми
ф морето е дворецад на лаврака
цкандауно ного риба ф него има
тя там живей, по-неже е бескрака
и няма как да прибка ис гората

изопшто рибата да ходи пешеходно
го счита за ужасно неизгодно

там плавад и льотивите медузи
танцувад болерото си прекрасно
издувайки прозрачните си бузи
но можеби са мъничко опасни
това намен неми е ного ясно

медузата по-принцип прецтавлява
вода сгастена од льотивина лилава

на дъното мо има ного пясак
тоалентата на рибите това е
апак одгоре е посипано сас блясак
морето силно на море охае
да може секи оддалеч даго познае

и дамо каже хей, море, здравей!!1
но одговор неште да го огрей

морето се валнува, но од вятар
а не од новини и хора разни
нехае за човежкияд театар
то нервите си знае как да пази
од прикаски и спорове напразни

и затова харесван ас морето!
ожасно ми е блиско на сардсето!!1