ОПРАВЛЕМИЕ НА ЛАВРАЧНИЯ ПОТОК

ОПРАВЛЕМИЕ НА ЛАВРАЧНИЯ ПОТОК
28.06.2022 Наталия Атанасова

O, Ч.Т., ТИ, КОЯТО СИ НА МОРЕТО, ПИТАН ТЕ!! как нете е срам да изоставяж подопечните си кодки като ненужем предмет ваф къштата си, когато заминаваш на море!!! 1 като мелмички за сол и черен пепер, които няма да ти трябвад ваф крайбрежните кръчми, като бамски костюн од две части, който вече нети става, като хартиена дволефка ваф стар портфеел, като зарябното на нокиата с кобчета, която загуби оште на младини, като диетата, която ште продалжиж слет ваканцията, като аудиокаседки ваф прашно чекнедже, като вярата си ваф дядо мрас слет децтвото, като прецтавите си за светло бъдеште слет 30, като бобат и лештата слет 40, като обуфките с ток, когато ти падна сводат, като цкучната книга, която някой ти по-дари на рождемия дем, заштото ваопште не мо се е занимавало да ти избира по-дарак като хората точно па на тебе, като се ено ние саз златим спираме да саштествуваме за тия сакрални десед дми, ваф които си вложила сичките си надежди за штастие или поне приемлиф психиатричен статос!!!

САМО ДЕТО НЕ НИ ОСТАВИ ДО КОНТЕЙНЕРА ПРЕТ ФХОДА!!!1111 което най вероятмо штеше да направиж, ако не се претесняваше какво ште кажат саседите, НЕ ЛЕ!!!!!

дано сега, докато се излежаваж на плажа, четеж това и дано те огризе савеста до кокал!! дано съшто куче дати препикае фрапето!!1 а сега спри да четеж, заштото това, което следва да напиша, е само за моите читатели и по-читатели, ЧУ ЛЕ!!!!11

преячели мои, истимата е, че тия десед дми, ваф които никой не крешти на секи половим час, че някой од наз моментално трябва да слезне од масата / плота / полелея, са най-штасливите ни десед дми ваф годимата. написах горното, зада може когато Ч.Т. се върнете од море, да ни се по-свети на стоипедесе процемта и дасе раздаде. наричан тази техмика ОПРАВЛЕМИЕ НА ЛАВРАЧНИЯ ПОТОК.