НЯКОИ ВАПРОСИ Ф ОЧАКВАНЕ НА ЦИГАМСКОТО ЛЯТО

НЯКОИ ВАПРОСИ Ф ОЧАКВАНЕ НА ЦИГАМСКОТО ЛЯТО
08.10.2019 Наталия Атанасова

преячели мои, вав връска сас настъпилияд вече ноф сезом, както и сас някои текушти сабития, неска ште ви по-днеса ена елегия по истимски случей. заповядайте. нарекал сам я

НЯКОИ ВАПРОСИ Ф ОЧАКВАНЕ НА ЦИГАМСКОТО ЛЯТО

златим еде ресмите на одялото
ас ближа цкромен пауч (но само соса!)
дали до час ште го очисти цялото
или ште спре?
това мие вапроса

чистачад на тоалентата кахърен е
мете минорно листи од терасата
дали ште мръмка оште тя за лятото
или ште спре?
това мие вапроса

ште спре да мръмка като осазнае
че лятото е като одеялото
фначалото е тука и е цялото
но после цвършва някак просто и това е!!1

(тук афторад е ваф пълното сазнамие на факта, че сравнемието на лятото сас одеяло е крайно малоумно, но счита, че сепак чарад мо ште надделее и номерат ште мине, и затова продалжава бес да по-правя)

сафсем като бисквидите ф котията
и като гроздето на масата ф чинията
като вода ф йотията загрята
и като песем, дето е испята

ф началото са ного и са целите
но после стават мяуко, няма начим
накрая цвършват, както и да го глебате
и няма на кого дасе оплачем

(на това място афторат вдига вежда и по-глежда сас драматичем по-глет, зада провери дали сте вникнали ваф далбокияд смисал на казаното. доволем од видяното, той продалжава, като решава накрая да разведри настроемието за награда)

това е фсеизвесно по-ложемие
дано сепак да има исключемие
дали на пауча ште мо цвърши соса?
на мен осномно тва ми е вапроса

(ваф края на изложемието си афторад е наясно, че ви оставя точно там одкадето тръгнахте, но вие са кво очаквахте! конпот ле да ви отвори!!1)

ПОСЛЕПИС-ОБРАШТЕМИЕ КАМ ЗЛАТИМ:
недей по-сяга само на жиледката
заштото снешка ште ти види смедката!!1

(афторад натиска ботонад ПОБЛЕКУВАЙ сас рунтавияд си пръс и кам сцената по-литат каранфили, жертиери и цаца!!!11)

БОНОС КОПЛЕТ САС ПРЕПРАДКА КАМ КЛАСИКАТА:
во стаичката пръска аромад
тоалента котежка забравена од бога
но и од снешка забравена е тя
КОЕТО Е ТУ МАЧ!! ТАКА НЕМОГА!111!

МЕЖДОВРЕМЕННО НЯКАДЕ ВАФ АФСТРАЛИЯ:
цлъмце весело пече
жаба диф комар еде
по-полямката тревиста
бяга мижка отревиста

(казах ви че някой ден ште напиша стихотворемие за тая мижка. ми ето го! сас този последем коплет съшто така целя да извадя темата од комтекста на нашияд хол и да я по-ставя ваф планетарем маштап, зада ви оставя сас чуството че надежда и штастие винаги има, но просто невинаги са тук и сега)