НОВИТЕ ДИВАМИ НЯМАТ НИКАКВА ЛЕТЕРАТУРНА СТОЙНОС

НОВИТЕ ДИВАМИ НЯМАТ НИКАКВА ЛЕТЕРАТУРНА СТОЙНОС
18.01.2022 Наталия Атанасова

преячели мои, това е нашияд ноф дивам. старияд Ч.Т. го раскара, заштото сме го били сасипали сас ногтите си, бил мърляф, преличал на парцал и ѝ сасипвал пейзажа. въпросат е новияд дивам дали е по добар од стария. одговорат е – КАТЕГОРИЧМО НЕ!!! зашто ле? заштото е саваршем! сега ше обесна.

прецтавете си напримерно, преячели мои, как ваф края на боен клуп хиена бонам картар не остава сас окарвавения и сас висяшта чельос едоарт нортан, който е и по долни гашти, ами сас брат пид сас яките цайси, прецтавете си, че ваф края на шрек примцесата не се превръшта на огар, ами шрек се превръшта на примц и двамата заживяват ваф наслецтвения си замак, фместо ваф блатото, прецтавете си съшто, че мечо пух има плочки на корема, че пипи дългото чорабче няма лунички и чорапите са ѝ еднакви и не на по-следно място, прецтавете си, че асам слап, а златим можеше да мисли сас затворена оста. цкука, нале? ама зашто е цкука? ЗАШТОТО САВАРШЕМСТВОТО НЯМА НИКАКВА ЛЕТЕРАТУРНА СТОЙНОС, ПРЕЯЧЕЛИ МОИ!!!11 съштото важи и за пълното штастие.

и затова ас казван НИКОГА НЕ БАДЕТЕ САВАРШЕННИ, аз казван СПРЕТЕ ДА СТЕ ПЕРФЕКТНИ, ас казван НЕКА ДА ЕВОЛЬОИРАМЕ!!! НЕКА ЧИПСАТ ДА ПАДА НАФСЯКАДЕ!!111

е добре де, това по-следното не сам го казал ас. първияд, който по-знае кой го е казал, печели настолем калемдар од мен по-дарак, а ас ште исчакан тука на тоя лешен от летературна стойнос дивам да вида дали няма се пак да мога да мо предам някаква.