КОКОЖКАТА С ОСМИФКА НА ОСТА

КОКОЖКАТА С ОСМИФКА НА ОСТА
16.12.2019 Наталия Атанасова

преячели мои, неви ле се е случвало дасе сабудите едим дем и даси кажете ТОВА ПО-ВЕЧЕ ТАКА НЕМОЖЕ ДА ПРОДАЛЖАВА! ОД НЕСКА СТАВАН НОФ ЧОВЕК!!1 ваф историята която току што написах се расказва точно за това – дали едим човек може да стане друк човек и по-лезно ле е това за организама. тя се казва

КОКОЖКАТА С ОСМИФКА НА ОСТА

ваф малак кокошармик накрая на града
живеела Кокожката с Осмифка на Оста
тя ходила напето,
вартяла си дупето,
бесгрижно си живяла
и пецмички си пяла
по-цял дем тя се кискала и весела била
живота васприемала предимно на шега

едим дем тя решила че е вече поомняла
и трябвало да се даржи като кокожка зряла
решила да е строга
и ного сереозма
да спре да бъде шамтава,
вреслива и фамозна
навирила си гребена, перата по-дредила
изрязала си ногтите и с шалче се завила
като серьозна дама закрачила ис двора
и чак пране простряла тя надменно на простора

но късно тази вечер в този малак кокошармик
по-дал се прес оградата космат и рижаф крайник!!111

– какво си ти? разбойник ле? кой търсиш ваф ношта?
– наричан се Лесицата с Кокожка на Оста.
– ЗАШТО ТАКА???
– ела дати по-кажа. НО ПЪРВО С МАСАЛЦЕ ШТЕ ТЕ НАМАЖА!!1

кокожката се стреснала, но скоро осазнала
че само е санувала, заштото е заспала
че няма рижаф крайник и че сичко е нарет
и после тук добавила по-следния коплет:

неискан да сам повече серьозма или зряла
заштото ме напряга и шапката ме стяга
кошмари засанувах чак од крайно напрежемие
докарах се до крайно неприятно по-ложемие!
сафсем искоткодяках!!
саня си чак прецках!!1
ас може да сам шамтава, фамозна и вреслива
и странна за околните и даже леко дива
фселената нарочно мен сглобила е така
заштото сам Кокожката с Осмифка на Оста!!1

и тогава Кокожката с Осмивка на Оста си разрошила перошината, сложила си мяуко червилце, облякла си ена шарена рокличка и хукнала по саседните кокошармици оште преди изгреф цлъмце зада опсъди с преячелките си това стихотворемие, да видат какво ште им излезне ваф кафето и да кльокарят по-адрез на отсъстваштите.