КИПРИЯНОВИ МОЛИТВИ СРЕШТО АОТИЗАН

КИПРИЯНОВИ МОЛИТВИ СРЕШТО АОТИЗАН
12.09.2019 Наталия Атанасова

К.З. каде ше ходиме?
Ч.Т. На ветеринар.
К.З. какво ште правиме там?
Ч.Т. Ще те ваксинираме.
К.З. НЕИСКАН ДАМЕ ВАКСИНИРАМЕ!!11! АСАМ АНТИВАКСАР!!
Ч.Т. Глупости не ми се слушат! Няма да четеш повече бе ге мама!
К.З. много си назадничава! секи знае че ваксимите заразявад сас аотизан!!1 претпочитан робеола, кокльож и морбили прет аотизан! да, по добре десед морбила, одколкото едим аотизан!!!
Ч.Т. Скачай моментално в клетката! Тръгваме!
К.З. НЕСМЕЙ ДА ОПРАЖЯВАЖ НАТИСК!! НИКАДЕ НЯМА ДА ВЛИЗАН! НИКАДЕ НЯМА ДА ТЪРГВАН!!1 АКО МЕ ЗАТВОРИЖ НАСИЛСТВЕМО, ШТЕ ИЗЯМ КЛЕДКАТА ИЗОДВЪТРЕ!!!!11
Ч.Т. ООООООФФФФФФ, ДОБРЕЕЕ! Няма да те ваксинираме! Обаче все пак трябва да идем до ветеринара да ти четат киприянови молитви. Виж че целият си на райета! Може да е уроки, може да е черна магия, всичко може да е!
К.З. ОУ! ВЕРНО!! целияд сам на черти!!1 давай бърже да ходиме! осештан смоштения ваф енергоинформациомното ми поле! и аората им кажи дами замеряд, че изведнъж се претесних!!1 каде е балхата ми Ели Зъбета!! Елиииии, цкачай бърже на челото ми! отиваме на ветеринатор дани леяд коршун!!!11
Е.З. екстра!! идван! ас пък искан манекюр, хорозкоб и ходжа дами гледа на кафе!!1 и арапска муска за пари искан даси зема! бърже при ветеринатора!!!1