и асам човек!!1

и асам човек!!1
14.09.2017 Наталия Атанасова
Ч. Т. Излез от гардероба моментално! Ще направиш всичко в косми!
К. Р. АБЕ АЛООО!! ти зашто имаш толкова ного рокли а мене си ме оцтавила да хода гол като някаф тоземец тука ис къштата!! няма да изляза! ГОЛ САМ!!!1
Ч. Т. Не си гол. Имаш си естествено патлтенце.
К. Р. гол сам! дупето мисе вижда! е глей!! чак сега го забелязвам. освем това мразиме го палтемцето. омръзднало ми е и е ного е трудна подръшката. тряа да го ближа по-цял дем. обръстни миго! само косата ми оцтави на главата. нея ште си я пуцкам дълга.
Ч. Т. Е тогава вече наистина ще си гол. И какво ще благоволиш да носиш?
К. Р. мицля си за нешто класно. да не е няква панкария. ено фракче можеби с папиомка за пош партитата на комтейнерите до тернимал ено. а за фкъшти ицкам ено анцокче с три лемти оцтрани и златни ламци. ного ламци и пръцтени. да! и един тишърд с коромка на който да пише киип калм енд РУМЕН ДАЖИВЕЙ!!1 иначе не излизам отука!

и ицкам един златен зъп с диямант отпреде чуваш ле! истимски!!