Ф РАЦЕТЕ НА САДБАТА

Ф РАЦЕТЕ НА САДБАТА
10.03.2020 Наталия Атанасова

К.Р. преячели мои, одкакто лецето златим разсадникоф обитава мояд дом, бял дем несме видяли!11 както сами виждате, сичките ми опити да го цевелизован са напразни. има само три нешта на тоя свяд, които го ентересувад и те са да еде, да хапе и да прави золуми. сигорно се питате зашто него върнеме на улицата, одкадето го зехме? ами и ас това се питан и единственияд одговор, който ми хрумва е, заштото сам поел одговорнос кам него и немога току така даго изоставя ф рацете на садбата.

К.З. здравей те, преячели на шефа! одкакто живея тука при шефа се чустван ного добре, макар че мие мяуко цкучно. както сами виждате, сичките ми опити да пораздвижа мяуко шефа са напразни. има само три нешта на тоя свяд, които го ентересувад и те са: самияд него, другите ралти и никой да не мо сяда на цтола. сигорно се питате зашто несе върна улицата, кадето пренадлежа? ами и ас това се питан и едимственияд одговор, който ми хрумва е заштото сам поел одговорнос кам шефа и немога току така даго изоставя ф рацете на садбата.

САДБАТА: абе аз неска мих ле си рацете, че сякакви ми минаха од сутримта до сега??? май не. еми квот такоа! ХАКУНА МАТАТА!!!1