ЕЗГУБЕНИ Ф ПРЕВОДА

ЕЗГУБЕНИ Ф ПРЕВОДА
19.01.2021 Наталия Атанасова

преячели мои, когато кодката ви ви гледа така, това не винаги значи, че е гладна. фсъшнос ваф повечето случеи значи „колко штеше да е хубаво, ако и твоят живот имаше се пак някакъв смисал“