ената ми е другата???22

ената ми е другата???22
11.03.2019 Наталия Атанасова

добардем преячели на шефа. ас неска нямаше да идван тука по-примцип заштото ми е забранено да идван два пъти подрет обаче ми се яви нетложем вапроз по когото искан дасе комсолтиран саз ваз заштото шефа каза да не го занимаван с глупости. вище каква песен чух неска:
“ей рачички ей ги две
те неслушат най добре”
дотука сичко е нарет. тва го можеме. обаче глебайте какво става тука. сега вече почва истимската панкария:
“ената ми е другата
апак двете лецето”
!!! какъф е тоа сюреализан!! как така ената рака ште ми е другата рака??? това неможе да е вярно!! според мене ената ми рака си ми е ената, апак другата си ми е другата! и най вече как така двете ми раце да са ми лецето!!!1 лецето ми си ми е леце! не ле? сафсем се обърках!!