ДВЕ НАМАСТЕТА

ДВЕ НАМАСТЕТА
02.11.2021 Наталия Атанасова

К.З. снешка зашто така лежи на пода? да не е омряла??2
К.Р. вазможно е. я ѝ измяукай силно фохото.
К.З. МЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЛЛЛЛЛ!!!!!111
К.Р. хм, не мърда. хубавото е, че ако омре, аше наследа сичко.
К.З. а, дабе! што?
К.Р. заштото ас дойдох тука първи, а първият по-време е първи по-право!
К.З. не е вярно! аше наследа сичко!!1 само аз имам роднимска връска сас нея, заштото асам осиновем, а ти си купен сас пари!!11
Ч.Т. Никой нищо няма да наследи, лешояди ушати!! Не съм умряла! Това е поза от йога! Шавасана се казва, за ваша информация!
К.Р. о, чодесмо! но можеби вече не е зле даси напишеш завештамието. знаеш… животат е нис од слочайности ф очакване на неизбежното…
К.З. праф е шефа! а съшто е нис од неизбежности ф очакване на слочайноста…
К.Р. се пак сички сме само прах ваф сямката на буда…
К.З. а буда е само сямка ваф праха на… ъъъъъ… на… на сичко!
Ч.Т. Така. Други безценни сведения за вселената да имате да ми споделите?
К.Р. нямаме. НАМАСТЕ!
К.З. м! какво означва това, шефе?
К.Р. ваф свободем превот од санцкрит означава „божественното фмен превецтва и се свързва сас божественното фтеп“.
К.З. а, добре. СНЕШКЕ, ОД МЕНЕ ИМАЖ ДВЕ НАМАСТЕТА!!!1