доло лапите од сакралните ми крайници!!1

доло лапите од сакралните ми крайници!!1
20.07.2018 Наталия Атанасова

ПОГЛЕБНЕТЕ САМО КАКВО БЕДРО!!! каква потбедрица! каква синфония од нечовежка мусколатура и финна косна структора овенчана саз равномерно окосмяване от нежен копринен косам в балансиран нюанс на класическо сиво с палави лилави оттенаци! и нито грам целолит!!1 нито грам целолит дами и гозпода въпреки вношително ми тегло од близо пед килограма и нито дем ваф фитнеса!! може ле някой од ваз дасе по-хвали с нешто по-добно! и тука не говориме за чар. чарад е нешто което пробутваж като конплимент когато сички останали конплименти биха звучали като отявлено лецемерие. тука говориме за класически естетитически стойности, за хармония од най висш по-рядак, за космическото саваршенство ваплатено в самияд ми крак който е. напрао кат си поглебна бедрото имам чуството че виждан как доброто по-беждава злото ваф философски план!!1 виждан как хармонията е наделяла нат хаоса зада вастаржествува пот формата на козматата ми кълчица! тази мисал ми дава сили и вдахновемие за живод и вяра че сичко е точно както трябва и е част от великия замисал на космическия рет! ето това прецтавлявад моите космати бутчета дами и господа! ЕМАНАЦИЯ НА ПОБЕДАТА НАД ЕНТРОПИЯТА! ТАКА ЧЕ ДОЛО ЛАПИТЕ ОД САКРАЛНИТЕ МИ КРАЙНИЦИ ИЛИ МОЯ ПРАВЕДЕН ГНЯФ ЩЕ ВИ ЗАСТИГНЕ И ШТЕ ВАЗДАДЕ СТРАВЕДЛИВОС ПОСРЕЦТВОМ САВАРШЕНАТА МИ ЗАХАПКА!!!11 за която друк път ште ви раскажа като имаме по-вече време.