Ч.Т. е на море

Ч.Т. е на море
27.06.2018 Наталия Атанасова

К. Р. КАДЕ СИ ЗАБОГА!!
Ч. Т. НА МОРЕ, ЗА БОГА!!!
К. Р. забравила си газовата ни фурна фключема!! фмомемта се задошаван и вероятмо омиран! ЦЕЛИЯД И ЗАВИНАГИ!!!11 гххххрррххххллл
Ч. Т. Ние нямаме газова фурна.
К. Р. добре, тогава електричезката!!1 гххххххрррр
Ч. Т. Ние нямаме никаква фурна! Престани!
К. Р. а атомна прахоцмокачка имаме ле?
Ч. Т. НЯМАМЕ!!
К. Р. ЛЪЖЕЖ!!11 НАЙШ ЛЕ КАК МИ ПАДА КОЗИМАТА ОД РАДИЯЦИАТА!!1!
Ч. Т. Козината ти пада откакто те помня!
К. Р. ГЛУПОЗТИ!! КОСАМ НЕ Е ПАДАЛ ОД МЕНЕ ОДКАКТО САМ СЕ РОДИЛ!! КАТ СЕ ВЪРНЕЖ ШЕСАМ ПЛЕШИФ КАТ СФИНКС!!! ОМРЯЛ И ОБЕСКОСМЕН!! ГАДОС!!1 НО СЛАВА БОГО ШТЕ САМ ТВЪРДЕ МЪРТАФ ЗАДА МИ ПУКА!!11 ГГГГГХХХХХХ освем това да знаеж че лавамдулата цвърши.
Ч. Т. В какъв смисъл СВЪРШИ тая лавандула??
К. Р. еми в традициомния. както цвършват повечето ралти – първо има ного, после мяуко и накрая вече няма. тогава казваме чеса цвършили. не ле?