Без категория

 • НА ПОЛЗА РОДУ

  К.З. кво правиш, шефче?
  К.Р. хапнах. ти?
  К.З. дремнах.
  К.Р. мдаааа, оште едим напрегнат дем на полза роду…

 • САФПАДЕМИЯ НЯМА, СИЧКО Е САДБА

  К.З. какво даржиж ваф купата сас зарябните?
  Ч.Т. Зарядни.
  К.З. ВЕРНО ЛЕ??!!!1 никога нямаше да претположа! какво сафпадемие!! точно зарябно ми трябва фмомента ацки ного! може ле даси зема ено?
  Ч.Т. За какво ти е?
  К.З. не знам, ама като глебам колко силно ми трябва, няма да е за нешто добро…

 • домат е там, кадето чехлите сати по-мярка

 • ИНДИАМСКА ПРИКАСКА

  преячели мои, неска ште ви раскажа ена историа, която се е случила сафсем наскоро на едим саседем комтинент. слушайте!

  късно вечерта на вратата на иглуто на шаман Глебашто Нагоре Куче се по-чукало. той отворил и какво да види – цялото индиямско пелеме се било сабрало прет иглуто мо!! най-отпрет сас раце на кръста стояла най старата жена од племето и го глебала испитателно.

  – какво става тука!!1 – извикал той – не виждаж ле, че преемното ми време е истекло преди четери часа!
  – вапросат е неотложем! виш какви времена дойдоха – пандемии, икономически кризи, глобално затопляне, пед жи и кемтрейлс се стелят нат станат ни!! искаме да ни кажеж 2022 годима ваопште ште се састои ле!!!11 трябва да знаеме!
  – абе, вие да четете не можете ле! какво пише тука!! ТУК НЕ Е ИНФОРМАЦИА!!!11
  – виш какво, шарлатамино!!!11 както ти, така и ние ного добре знаеме, че „Глебашто Нагоре Куче“ не е истимско индиамско име, а поза од йога!!! така че, ако обичаж, дай ни одговор или ште ти спрем достафките на тютюм за лолата на мира!!1
  – о, само това неми пречинявай, Жено На Мнозина! елате слет три дми и ште ви одговоря.

  минали три дми и племето отново се сабрало прет иглуто на шамана. той излезнал ваф пълно шаманско снарежемие, прегладил с отмерен жест перата на главата си назат за тежес и таржественно обевил:

  – оважаеми саплеменници, категорично обевяван, че 2022 ште се састои!!11
  – как разбра? да неби лили еванова да е обевила дати за 2022?
  – не, по сигорно е! КОТАРАКАТ РУМЕН Е ИЗДАЛ НОФ КАЛЕМДАР!!111

  та това е, което е станало, преячели мои. ако не вярвате, слаган доказателството ваф коментарите. не пропускайте да си земете и тази годима калемдарат на Ядяштияд В Ношта (моя милос) и Крадлива Лесича Обажка (милоста на златим) зада може духовете на претците ни да бдят над ваз.

 • МЕНУДКИ ЗА ПЕСЕМ

  нека просто две следи
  да оставим ас и ти
  ф този свят стоден…

 • ПРИКАСКА ЗА ЦАРСКИЯ СИН СВЕСТ СВЕСТЕНСОН, ЧУМАТА И РАСКОВНИЧЕТО

  преячели мои, неска ште ви раскажа ена прикаска по-мотиви од фолклора. искан дебело да потчертая, че сяка прилика сас текушти сабития е слочайна! и така…

  някога ного одавна ваф ено далечно царство господарство се развилняла цтрашна чума. хората гинели като мохи. населемието намаляло наполовима. царяд ного се претеснил, че няма да остане кой да плашта данаците и започнал дасе консолтира сас магьосмици, знахари, екстрасемси, контактьори и прочее, но никой не оспял да одкрие исхот од задалбочаваштата се здравна, полетико-економическа и демографска криза.

  едим дем при него дошал едим патувашт дервиш и мо казал, че само баба яга знаела каде е расковничето. царяд тутакси заповядал да оседлаят най хубавияд жребец ваф царството и испратил при нея най мяукияд си син, който освем че бил най красиф и силем, заштото ходел редовно на фитнез од четеригодишем, бил и най свестем и можело да мо се расчита. името мо било свест свестенсон.

  престигнал йонакат при баба яга и слезнал од коняд целияд запахтян. йонакат имам напредвит, не коня. то фсъшнос и коняд бил запахтян, но това са ени детайли, на които няма сега как да одделиме ного време, че пак ште кажете че TEKSTAT E DULAK!!1 спиран за това кой точно е бил запахтян, че все по дълго става и ште загуба алдитория!! е то пак стана цял апзац! ей глей! КРАЙ!! МЛЪКВАН!!!1

  баба яга първо мо казала веднага дасе преоблече, че целият се бил испотил и ше настине, но спорет мене просто искала да мо види плочките, вештицата ѝ дърта. после го нагостила сас борш од големия казан вряшт нат огмиштето и после мо казала:

  – я кажи сега, монче, ти за какво си дошал на баба си яга ф хралупката.
  – еми, така и така, госпожо яга, имаме голям проглем сас чумата ваф царството фмомента и сам дошал да кажете каде е расковничето на проглема.
  – ше ти кажа, бе монче, што да нети кажа. ама сяко нешто си има цена. ако искаш расковничето, дай на баба си яга ена целуфка, ама ште искан и целфи даси напраиме, че даси го кача ваф инстаграма за лайкове. и ште те тагна, да знаеж!

  момакат се расплатил, какво да прави! цялото царство сега на него глебало!! тогава баба яга плюнала ваф борша, разбъркала го саз най дългияд си нокат и казала така:

  – ште идеж прес девет пламини ваф десета, прес девед гори ваф десета, прес девед бла бла бла, бе чакай, ас напрао ште ти пратя локейшън, и ште видиж там по-залес цлъмце на ена полямка едим глигам. ште го подгониж и ште го обиеж. од него ште ескочи едим вълк, ште обиеж и него. од него ште ескочи заек, теглиш мо коршума и на него. од негo ште езлети ена фтица, ште я хванеж, а тя ште снесе ено златмо еце!! ЕЙ ВАФ ТОВА ЕЦЕ Е РАСКОВНИЧЕТО!!!!!1 запомни ле добре какво ти рекох!

  – запомних сичко, госпожо яга! нека садбата ви отреди поне оште сто годими живод и здраве!
  – кви сто годими, бе нештасник! на четирсе и три сам!! тия бръчки сами од токсични връски!!11
  – оу, езвенете! – казал царския син и препуснал, че имал царство да спасява, а баба яга замечтано засукала мостак докато глебала как се оддалечава фгалоп вархо дорестияд си жребец.

  свест свестенсон стигнал на полямката точно по-залес цлъмце и там верно имало едим глигам! тутакси го оцтрелял и подгонил валка, който искочил од коремат мо!! приключил и валка, оцтрелял и заека, оловил фтицата, тя искодкодякала и снесла ф самите мо раце ено златмо еце!!!!!1 царскияд син ного се развалнувал човекад, заштото на сичкото одгоре сичко това се снимало и од едим телевизионен екиб като реялити, разбирате ле, който само мо се пречкал!!1 сас треперешти пръсти расчупил черубката на ецето и какво да види – вътре имало ена мяука белешка згъната на четери. момакат внимателно я расгънал, камерата се преблежила и на екраните ваф цялото царство се видяло, че на нея пишело саз изяштем калиграфски почерг:

  СЕКИ САМ СИ ПРЕЦЕНЯ!!!11! 

 • ДВЕ НАМАСТЕТА

  К.З. снешка зашто така лежи на пода? да не е омряла??2
  К.Р. вазможно е. я ѝ измяукай силно фохото.
  К.З. МЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЛЛЛЛЛ!!!!!111
  К.Р. хм, не мърда. хубавото е, че ако омре, аше наследа сичко.
  К.З. а, дабе! што?
  К.Р. заштото ас дойдох тука първи, а първият по-време е първи по-право!
  К.З. не е вярно! аше наследа сичко!!1 само аз имам роднимска връска сас нея, заштото асам осиновем, а ти си купен сас пари!!11
  Ч.Т. Никой нищо няма да наследи, лешояди ушати!! Не съм умряла! Това е поза от йога! Шавасана се казва, за ваша информация!
  К.Р. о, чодесмо! но можеби вече не е зле даси напишеш завештамието. знаеш… животат е нис од слочайности ф очакване на неизбежното…
  К.З. праф е шефа! а съшто е нис од неизбежности ф очакване на слочайноста…
  К.Р. се пак сички сме само прах ваф сямката на буда…
  К.З. а буда е само сямка ваф праха на… ъъъъъ… на… на сичко!
  Ч.Т. Така. Други безценни сведения за вселената да имате да ми споделите?
  К.Р. нямаме. НАМАСТЕ!
  К.З. м! какво означва това, шефе?
  К.Р. ваф свободем превот од санцкрит означава „божественното фмен превецтва и се свързва сас божественното фтеп“.
  К.З. а, добре. СНЕШКЕ, ОД МЕНЕ ИМАЖ ДВЕ НАМАСТЕТА!!!1

 • ФСЕЛЕМАТА НА ПРЕБЛИЖАВАШТИТЕ СЕ ЛЕТА

  преячели мои, напоследак постоямно слушан Ч.Т. дасе оплаква од времето – гадно било, цкапано било, действало ѝ било на пцихиката. ПФ! няма си друга ралта времето, че ше седне да ѝ действа точно на нейната пцихика! се ено е цемтара на фселемата и сички сас нея се занимавад! вие прецтавяте ле си как времето, садбата, кармата, касмета и самият госпот бок се сабрали и си казали „мончета, кво ше праиме неска! искате ле напримерно да прецакаме снешка од плоштадт цлавейкоф!!1“ ПЪЛЕМ АПСУРТ!!11 ама тя така сиго прецтавя. като почне дасе натценява начиии…

  но нека дасе върнеме на времето. искан да ви кажа, че времето, колкото и да е лошо има ена ного добра черта, която е комстантна и тя е, че то така е остроено, че варви само напрет. по-този начим лятото може само дасе преблежава и никога дасе оддалечава. така напримерно, до лятото фмомента остават да речеме седем месеца, слет два месеца, ште оставад пед и така нататака. ако времето варвеше назат, слет два месеца штяха да остават девед месеца, а ако варвеше настрани, по мои последни исчислемия, слет зимата штеше да следва песем на роси цакирилова.

  та искан да кажа, че пак касмет сме искарали!! живееме ваф фселема, ваф която летата винаги се преближават и няма начим дасе оддалечат!!11 а това е ена доста преятна переспектива, не ле! не мисла, че сяка фселема може дасе по-хвали сас толкова хубаво време!! даже е добре това даго напишеме на фхода на самата ни фселема:

  „ДОБРЕ ДОШЛИ ВАФ ФСЕЛЕМАТА НА ПРЕБЛИЖАВАШТИТЕ СЕ ЛЕТА! ЖЕЛАЕМЕ ВИ ПРЕЯТЕМ ПРЕСТОЙ!
  ОД МЕСНАТА ОПРАВА И К.Р.“

  добре ште е за торизама.

 • СЕКИ Е КАПЕТАН НА СОБСТВЕННИЯ СИ ТИТАМИК

  К.З. шефче!! какъф е тоа шум? някаде тече вода!!11
  К.Р. ЗЛАТИМЕ!! май се наводняваме!!!1
  К.З. ас мисла, че по скоро някой току што се испишка ваф ъгауа! ей там до трабата!! някой великам!!!1
  К.Р. не, няма локва. по скоро навън се е наводнило од толкова ного дъш и сега по-тъваме!!!11 БЪРЖЕ! САБОДИ Ч.Т.!!
  К.З. СНЕШКЕ, СТАВАЙ!!!! РАЗДАЙ СПАСИТЕУНИТЕ ПО-ЯСИ! СПОСНИ УОТКИТЕ ЗА ЕВАКОАЦИА! ПОСНИ СЕЛИМ ДИОМ!!11111 КОЛОПЕРАЦИАТА ПО-ТЪВА!!! НЕ МОГА ДА ПЛУВАНННННН!!!!
  К.Р. АС МОГА, АМА НЕИСКАНННННН!!!!!
  Ч.Т. БЕЗ ПАНИКА, СКУДОУМЦИ! НИКОЙ НЕ ПОТЪВА!
  К.Р. ТОЙ И КАПЕТАНАТ НА ТИТАНИК ТАКА Е КАЗАЛ ФНАЧАЛОТО!!!!1
  Ч.Т. ПРОСТО ПУСНАХА ПАРНОТО! МЛЪКНЕТЕ ВЕЧЕ! НЕ МОГА ДА ВИ НАДВИКАМ!
  К.Р. и К.З. (в един глас) МАЙ ХААААРТ УИЛ ГОУ ООООООООООН!!111111

 • ТО ЧОВЕК КАТО НЕ Е ЧОСТВИТЕЛЕМ…

  К.Р. златиме, някой идва! я кажи кой е, че имаш по голям ноз.
  К.З. сасетката от горния еташ.
  К.Р. как по-зна?
  К.З. връшта се од църква. мерише на тамян.
  К.Р. а сега?
  К.З. а сега се пребира децката очителка од доуния еташ. носи бокет хризантени. меришат фкусно!!
  К.Р. а сега??
  К.З. оспя даси одключи чак с третия ключ, значи е Ч.Т.!! и носи половимка бамичка!!11 УРА, УРА, УРААААА!! ОУ, МОМЕНТ!!!11 меризмата намалява!! спряла се е на междоетажната плоштатка да си я доеде!!111 ееее, нееееее…
  Ч.Т. Здравейте! Как сте, момчета!
  К.Р. спести си лецемерстването! зашто изяде бамичката! как може да си толкова стисната!!11
  Ч.Т. Пф! Стисната! Вашата храна е по-скъпа от моята!
  К.Р. НЕ СИЧКО Е ДО ПАРИТЕ, А Е ДО ОТНОШЕМИЕТО!!!
  К.З. ДА, ДО ОТНОШЕМИЕТО Е!!11 СЛЕДВАШТИЯ ПЪТ КАТО ФАНА МЕРЕЗЛИФКА, ШТЕ СИ Я ИЗЯМ САМ НА ТЕРАСАТА!!!1 ОБЪРНАТ С ГРЪП!!!!! ДА ВИДИШ ТИ КАК ШТЕ СЕ ПО-ЧУСТВАЖ!!1
  Ч.Т. Ще се почувствам пощадена!
  К.Р. златиме, остави я. то един човек като не е чоствителем, няма как да го разбере това за мерезлифките…