Без категория

 • СЕКИ Е КАПЕТАН НА СОБСТВЕННИЯ СИ ТИТАМИК

  К.З. шефче!! какъф е тоа шум? някаде тече вода!!11
  К.Р. ЗЛАТИМЕ!! май се наводняваме!!!1
  К.З. ас мисла, че по скоро някой току што се испишка ваф ъгауа! ей там до трабата!! някой великам!!!1
  К.Р. не, няма локва. по скоро навън се е наводнило од толкова ного дъш и сега по-тъваме!!!11 БЪРЖЕ! САБОДИ Ч.Т.!!
  К.З. СНЕШКЕ, СТАВАЙ!!!! РАЗДАЙ СПАСИТЕУНИТЕ ПО-ЯСИ! СПОСНИ УОТКИТЕ ЗА ЕВАКОАЦИА! ПОСНИ СЕЛИМ ДИОМ!!11111 КОЛОПЕРАЦИАТА ПО-ТЪВА!!! НЕ МОГА ДА ПЛУВАНННННН!!!!
  К.Р. АС МОГА, АМА НЕИСКАНННННН!!!!!
  Ч.Т. БЕЗ ПАНИКА, СКУДОУМЦИ! НИКОЙ НЕ ПОТЪВА!
  К.Р. ТОЙ И КАПЕТАНАТ НА ТИТАНИК ТАКА Е КАЗАЛ ФНАЧАЛОТО!!!!1
  Ч.Т. ПРОСТО ПУСНАХА ПАРНОТО! МЛЪКНЕТЕ ВЕЧЕ! НЕ МОГА ДА ВИ НАДВИКАМ!
  К.Р. и К.З. (в един глас) МАЙ ХААААРТ УИЛ ГОУ ООООООООООН!!111111

 • ТО ЧОВЕК КАТО НЕ Е ЧОСТВИТЕЛЕМ…

  К.Р. златиме, някой идва! я кажи кой е, че имаш по голям ноз.
  К.З. сасетката от горния еташ.
  К.Р. как по-зна?
  К.З. връшта се од църква. мерише на тамян.
  К.Р. а сега?
  К.З. а сега се пребира децката очителка од доуния еташ. носи бокет хризантени. меришат фкусно!!
  К.Р. а сега??
  К.З. оспя даси одключи чак с третия ключ, значи е Ч.Т.!! и носи половимка бамичка!!11 УРА, УРА, УРААААА!! ОУ, МОМЕНТ!!!11 меризмата намалява!! спряла се е на междоетажната плоштатка да си я доеде!!111 ееее, нееееее…
  Ч.Т. Здравейте! Как сте, момчета!
  К.Р. спести си лецемерстването! зашто изяде бамичката! как може да си толкова стисната!!11
  Ч.Т. Пф! Стисната! Вашата храна е по-скъпа от моята!
  К.Р. НЕ СИЧКО Е ДО ПАРИТЕ, А Е ДО ОТНОШЕМИЕТО!!!
  К.З. ДА, ДО ОТНОШЕМИЕТО Е!!11 СЛЕДВАШТИЯ ПЪТ КАТО ФАНА МЕРЕЗЛИФКА, ШТЕ СИ Я ИЗЯМ САМ НА ТЕРАСАТА!!!1 ОБЪРНАТ С ГРЪП!!!!! ДА ВИДИШ ТИ КАК ШТЕ СЕ ПО-ЧУСТВАЖ!!1
  Ч.Т. Ще се почувствам пощадена!
  К.Р. златиме, остави я. то един човек като не е чоствителем, няма как да го разбере това за мерезлифките… 

 • ДЪЛАК, НО ИСКЛЬОЧИТЕЛМО ВАЖЕМ И ПО-ЛЕЗЕМ ТЕКСТ, КОЙТО ПРЕЦТАВЛЯВА БЕСПЛАТЕМ ИНТЕНЗИВЕН ДЕСЕТМИНУТЕН КУРС ПО-ПОЕЗИЯ САС ГАРАНТИРАН РЕЗОЛТАТ!!1111!!!!!!!

  преячели мои, както сички вие добре знаете, ас омея да пиша по-езия, а съшто и стихотворемия. това може да ви се струва като благословия свише, таламт или рятка генетична даденос, но искан дави оверя, че секи од ваз може дасе справи не по зле од мен. вапроз на потхот е. неска сам решил ваф едим кратак курс да ви раскрия наглебно как се прави, да обесня някои осномни по-ложемия и сам сигорем, че секи, който исчете този текст до края, афтоматично ште стане едим доста преличем по-ет.

  курсад ште протече пот формата на емпровезирана демонстрация на писане на стих в течемие на самияд курс и аналезиране на резолтата.

  първото и най важно нешто е да напипате емоциа, която наистина ви валнува далбоко фдошата и да я даржите здраво прес цялото време, заштото тя е врафчицата на която се рее баломчето на вашияд стих, ако мога така фигоративно дасе изразя. ето фмомента напримерно чистачат на моята тоалента ме търси зада ми се кара за нештоси, но асам се цкрил целияд пот масата ЗАШТОТО ВОДА НОГО ВАЖЕН СЕМИНАР, БЕ АЛООООУУУ!!11

  така. темата е ясна – зблъсъкът междо високите доховни стремления и непрекосновенната лична свобода (моите, естественно) и прагматичната истеричнос на Ч.Т., който сьоблимира ваф напрежемие и недоволство, но може би съштевремено сьоблимира и точно ваф обратното, кой знае. не и ние. това ште ни стане ясно чак когато стихотворемието стане готово, заштото то си има свой сопствем път, който ние няма как одсега да претвидим.

  нека започнеме като ваведеме читателяд ваф обцтанофката напримерно така:

  харесва ми да лягам нелегално
  на меко ваф испраното пране
  за някой може и да е нахално
  но пък на мене си ми е добре

  чистачат на тоалентата се мръшти
  заштото сичко е ваф косми фкъшти

  (дотук изяснихме основните по-ложемия: протагонистат даржи на хигиената и дошевнияд си баламс, докато антагонистат е клет и заклет битовист.

  словосачетамието „лягам нелегално“ е хубаво и затова го слагаме оште ваф първия рет, зада прекове вниманието на читателя. „клет и заклет“ е нешто по-добно и затова ми е хрумнало афтоматично почти веднага слет това. ето така работи омат на човека – инстинктивно търси връски междо нештата, и фсе глеба да мине напряко, дори когато несе налага.

  а сега мисла да продалжиме по по-добен начим, зада затвардиме ритама и настроемието.)

  харесва ми да цпя щом тя работи
  да тичан бърже фкрък щом тя заспи
  да мяукан силно и да остря ногти
  когато пасиамса си реди

  чистачат на тоалентата се мръшти
  че няма как даси по-чива фкъшти

  (последните два реда на двата коплета са почети еднакви зада може читателяд дасе по-чуства оютно и ваф свои води, штом види нешто вече по-знато. освен това са и своего рода запетайка междо коплетите.

  НОТА БЕНЕ! когато се говори за летература е задължително да се казва од време на време „своего рода“ за тежес. когато говориме за наука казваме „тоес“. ДА НЕ СЕ БЪРКА!!1

  сичко това е супер, но на мене започва дами става цкучно с тия повторемия и затова сега мяуко мисла да джазиран.)

  говорили сме доста за това,
  но ас харесван страшно ного да

  поближа од беспуатната вода
  която е испадала од душа
  да хвана беспризорната храна
  която най слочайно сам надушиу
  на масата
  и бърже сам я стигнау

  и сам я хапнау
  и сам се оригнау

  (знам, че някои од ваз ште се очудят, че исползван точно думата „оригнау“, тъй като тя е на раба на по-етичното, че даже е и с единия крак одвът, но тя симболизира мояд бунт срешто тесногръдието на битово и естетическо ниво)

  чистачат на тоалентата се мръшти
  че ас изяждан сичко фкусно вкъшти

  (не, чесно, стига битовизан! сега искан да се обърнеме кам класиката и да се по-черпиме сас непреходните ѝ стойности. чудя се какво да избера за одправна точка… сетих се! ами дебеляноф, естественно!!!1 по-някаква пречина го чустван особенно близак сас тая фамилия. така сега. слушайте.)

  ас искан дате помня фсе така
  безумна, безнадежна и онила
  фрака даржашта котешка храна
  а до сардсе – ена торбичка била
  ф която моите „мисли“ сакровенни
  подрънкват дъхави и одкровенни
  и пръскат аромад до край света
  ас искан да те помня фсе така…

  (ного добре мисе по-лучи тая част. има динамика, по-неже сменяме глебната точка – лерическияд герой се обръшта деректно кам обекта на чуството си.

  има и игра с публиката. когато читателяд се сети зашто „мисли“ е ваф кавички, ште се зарадва на себеси колко е умен и ште се по-чуства добре, докато ние сас ваз ного добре знаеме, че заслугата за тая ралта е исцяло на по-ета. но нека не бъдеме дребнави сепак и даго оставиме да таржествува, а ние даси продалжиме процесат.

  лошото обаче е, че сега пък ралтата започва да лъха на нафталим и стари дамтели. зада баламсираме трябва да направиме резак завой ваф авангарда. как се пише авангардна по-езия ле? ного е лесно – за най сигорно сяка дума се слага на ноф рет зада може дасе вноши далбок смисал, който тя не е задалжително да претежава. ето така.)

  пусни ена
  прахоцмокачка
  моляте
  и ште ти
  мине
  не кодка път
  а злото
  насторемие
  в добафка
  мога да се
  закална
  ф мостака си
  че на
  фона
  на чуствата ми
  кам теп
  пед менути
  преди
  вечеря
  льобофта е
  просто
  ефемерен
  априорен
  навик
  за бедни

  (НОТА БЕНЕ!! трябва дасе внимава с тоя вид по-езия, преячели мои, понеже се харчи ного хартия!! ваопште не мислят за амазомската джумгла тия авангардни поети, начи!!111

  такаааа… докаде бях стигнал… а, да! дайте да видиме сега как да завършиме. мяуко минорно започна да става и затова предлаган да сложиме едим ведар инфантилем край, който да разсея наслоилата се меламхолия. даже ште го направиме да се разказва за нешто сафсем различно, заштото на никой не мо се чете чак цяло стихотворемие за някаква си чистачка на тоаленти. не ле!!1)

  на дарвото мокра сфрака
  гледа на кавга и кряка…
  бавно сресван си мостака
  одомача совник трака

  (така и никога неразбрах какво е това нешто „одомача“, но се надяван някой од ваз да ме просветли. и ваф гугал го няма, проверих. и са някой ште по-пита зашто ползван думи, които незнам какво означавад. ползван ги, преячели мои, заштото незнайните думи оставят отворена вратичка, през която могат да се вмъкнат всевазможни нешта. а дали те ште са хубави или цмотани зависи от човекад, който ги талкува. секи ште по-жъне каквото е по-сял. справедливо е.

  иначе „совник“ е лесно. това е мястото, кадето човек си даржи совите, ного ясно!)

  ами това е ф општи линии цялата ралта, преячели мои. честито на завършилите курса!!11 желая на сички оспех на летературнияд фронт!111

 • ЗАВЕТИТЕ НА ШЕФА

  К.З. шефче!!1 тука нешто става! оддалечаваж се!!11
  К.Р. забогами, златиме!! праф си!!!! подай ми рака!!11 по-мооооошт!!!111
  К.З. нете стиган, шефче! о, не!! дали ште се видиме одново!!!!
  К.Р. ЗНАЧИ АСАМ ОБРЕЧЕМ!!!111 фслучей, че по-вече никога не се видиме, заклеван те, завинаги помни заветите, които ти оставих!!!!!!!
  К.З. А КОИ БЯХА ТЕ????@2222
  К.Р. Е КАК!!!11 че утрото е по мъдро од сутримта, че бъдештето е вапрос на време и че ако се наложи да псуваж, псувай само на село и само на фремски!!!
  К.З. АМА АЗ НЕЗНАМ ФРЕМСКИИИИИИ!!!!! ООО, НЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!111111 ШЕФЧЕЕЕЕЕЕЕЕЕ!!!!!!!!111
  К.Р. ЗБОГОН, ЗЛАТИМЕЕЕЕЕЕЕ!!! ПОМНИ МЕ ЗДОБРОООООО!!!111!!
  Ч.Т. ОФФФФФФФ! СТИГА ВКАРВАХТЕ ДРАМА, НЕСРЕТНИЦИ! ПРОСТО СТОЛЪТ Е НА КОЛЕЛЦА, ПО ДЯВОЛИТЕ!

 • И ЗАМЕРИСВА НА МЕЛЕ

  преячели мои, има дми ваф които сичко те дразни и е по добре дане општуваж ного ного сас хора, че току виш някой по-страдал. неска замен е едим такъф дем, но понеже асам открит човек, който омее дасе самоаналезира, искан дави споделя своите чуства пот формата на ена песем по музика на братя аргирови.

  три
  четери

  преди да дойде есемта
  и лятото даси отиде
  по-неже ного им се свиди
  не пускад пармо за беда

  припеф: е е е ееееееееееее е е е
  и замерисва на меле ( x 4 )

  чистачът е с дебел чораб
  и нагло плюска мазна пица
  а котешката ми зеница
  очите мо ште издере.

  припеф: е е е ееееееееееее е е е
  и замерисва на меле ( x 4 )

  златим одкрадна пак кьофте
  и го натъбка пот дивама
  наместо, тъй като сме двама,
  полвината дами даде

  припеф: е е е ееееееееееее е е е
  и замерисва на меле ( x 4 )

  а асам целияд сардит
  и гневен като мечка гризла
  дасе осмихна днес немисла
  дори да черпят сас сафрит!1111

  припеф: е е е ееееееееееее е е е
  и замерисва на меле ( x 4 )

  бладогаря за внеманието!!11

 • ПОНЕДЕЛМИК

  когато вече е понеделмик и ти се опитваж отново да намериж мястото си ваф този сложем и объркан свяд, но някакси имаж осештането, че несе фписваж…

 • ПЕТАК

  когато вече е петак, но ти фсе оште емитираш трудова дейнос около лабтопа од чиста кортоазия 

 • ВРЕМЕ ЗА МЕДИТАЦИА

  преячели мои, ежедневието на савремения човек е забързано и испълнено сас препяцтвия, които той трябва секи дем да преодолява, затова е хубаво даси отделяте време за медитациа, зада може да обновите астралното си тяло. ного важно – ПРАВИ СЕ ПРЕДИ ЗАКУЗКА!!1 за целта трябва да седнете, да изравните дишането и да се сасредоточите ваф пламака на свеш или както ас претпочитан – ваф цлъмчево петно, по-неже това сас свештите прес лятото не е ного одачно. и сега започваме саштимска част. пофтаряйте слет мен:

  вдишван светлина сас центара на сардсето си и осештан как чакрата на третото ми око се превръшта ваф свера од светлина…

  вдишван светлина сас центара на сардсето си и осештан как светлината се разширява и достига алфа и омега чакрите ми…

  вдишван светлина сас центара на сардсето си и осештан как енергийната вална Метатрон вибрира междо тези две точки и асе превръштан ваф полсирашта доховно-енергийна еденица…

  вдишван светлина сас центара на сардсето си и осештан как ЗАТ ГАРБА МИ ТОЯ СЕЛСКИ ХИТРЕЦ РАЗСАДНИКОФ СЕ Е СНИШИЛ НИЗКО ДО ПОДА И ПАЛЗИ КАТО ПЕПЕЛЯМКА КАМ ЗАКУЗКАТА МИ!! О, ВЕЛИКИ БУДА!!1 ТРЕТОТО МИ ОКО НЕ Е ВИЖДАЛО КРИМИНАЛИТЕТ ОД ТАКЪФ РАНК И САС ТАКЪФ РАЗМАХ!!!111 АХ, ТВОЯТА РИЖА КОЖА МЕРЕЗЛИВААААА!!!11111 Е СА ШТЕ ТИ ПО-КАЖА АС КАК СЕ МАЧКАТ ТАРАЛЕЖИ САС ГОЛО ДУПЕ!!1 САМО ДАСИ ЗАТВОРЯ ЧАКРИТЕ, ДАНЕ СТАВА ТЕЧЕМИЕ И ИДВАН ДА ТИ НАМЕСТЯ АОРАТА!!

 • КОГА МАЛЧИ КАМТАРЧЕТО

  преячели мои, неска по-казван наглебно най правилнияд и разумен начим за измерване на теглото. наче, ето вище. лягате близо до камтарчето и по-ставяте и двата крака вархо него, като ваф съштото време за всеки случей сас рацете се даржите здраво за блиската колона. ВОАЛА! НУЛА КЕЛОГРАМА!!11 ТАМ КАДЕТО РАЗОМАТ ГОВОРИ, КАМТАРЧЕТО МАЛЧИ!

  слеткато сте по-лучити тези задоволителми резолтати, вече можете цпокойно дасе одтеглите ваф кухнята за да се по-радвате на третата си за деня питаминозна и витателна закузка.

 • ЗОДИЙТЕ И ИЗВАНЗЕМНИТЕ

  преячели мои, напоследак сме занемарили занятията си по-астрология и затова сега извадете по-едим средем лис и пишете!

  шегуван се, бе!!1 няма да правиме комтролно неска. ваф връска сас неменуемата и по сяка вероятнос скорошна срешта сас непознати нам цевелизаций сега ште разгледаме ена ного ентересна тема ваф астрологиата, а именно как различните зодий реягират пре срешта сас изванземни.

  ОВЕМ

  боядисан ваф цветовете на войната и с препаска на челото, овенад обикаля вече трети дем около летяшта чения сас водем пестолет ф рака и крешти:
  – ПРЕДАЙТЕ СЕ ИЛИ ШТЕ САЖЕЛЯВАТЕ! ВАШТА КОЖА ЗЕЛЕМААА!!!11
  – ама ние имаме атомно оръдие на борда… се пак… нале.
  – ДА, АМА НЯМА ДА ГО ИСПОЛЗВАТЕ!!!
  – ааа, штооо… то ние даже сме човекоятци по-природа, ако става за вапроз. няма да има проглем.
  – ЗАШТОТО АКО МЕ ОБИЕТЕ, НИКОГА ПО-ВЕЧЕ НЯМА ДАСИ ИГРАЯ САС ВАЗ!!!1 ДА ЗНАЕТЕ, ЧЕСАН ВИ ПРОДОПРЕДИЛ!!!!!11111

  ТЕЛЕЦ

  ИЗВАНЗЕМНИТЕ: ваф тази котия е нашияд подарак затеп. заповядай!
  ТЕЛЕЦАТ: еде ли се?
  ИЗВАНЗЕМНИТЕ: не
  ТЕЛЕЦАТ: а поне мекичак ле е на пипане?
  ИЗВАНЗЕМНИТЕ: не. това е последен модел транс-галактичеси-гама-темпорал. служи за да се местиш ваф времето и пространството само с ено натискане на червеното кобче.
  ТЕЛЕЦАТ: аааа, тва ле било. мерси. а касовата белешка пазите ле? ше ида да го сменя за темджера пот налягане, че има сега ени ного изгодни на промоция ваф била.

  БЛЕЗНАЦИ

  моменталмо ги адва във социялните мрежи, снима, поства, тагва, локейтва и пуска лайф, ваф който прегръшта изванземните през вратовете, окичва ги с хавайски венци, черпи ги баница и боза и се опитва да им татоита РАКИА КАНЕКТИНГ ПИЙПЪЛ на гарбовете докато не глебат.

  РАК

  ИЗВАНЗЕМНИТЕ: здравей, землянино! избрахме те, зада предадеме черес теп на човечеството формолата на лекарството срещо рак.
  РАКАТ: господи!! знаех си, че никой ваф цялата фселема неме обича истимски!!!111
  избухва ваф неодаржим плач и зарязва изванземият ваф недоомение и сас протегната напрет рака, ваф която даржи епроведка сас сребриста течнос сас видимо висок вискозитет.

  ЛЪФ

  ИЗВАНЗЕМНИТЕ: искаме да разговаряме сас шефад на тази пламета.
  ЛАВАТ: имате касмет! разговаряте именно сас него.
  ИЗВАНЗЕМНИТЕ: искаме да купиме за ей тиа маниста едим комтинент. антарктида напримерно.
  ЛАВАТ: мооооже, мооооже! фаштате ме ваф настроемие неска. даже и афстралия ште ви дам. неискан дами излиза име на стиснат човек!

  ДЕВА

  намества очелата, оправя си яката, одсича Е ТЕ ТАКОВА ЖИВОТНО НЕМА и си продалжава по пътя, по-неже графикат им е запълнем оште од деня на големия взриф до фторото прешествие и изопшто нямат време за несаштествувашти нешта!! освем това тия очевидно неса се къпали поне седмица ваф тая тяхната меризлива летяшта чения!!11

  ВЕЗМИ

  изванземните одвличад прецтавител на тази зодия на кораба мяука и започват да провеждат експерименти сас него сас цел да опознаяд пцихиката на земляните. след три месеца осърдна научна ралта най после добиват достатачно знания, за да могат да испратят едим од тях на земята, предрешем като жена од земята на средна възрас, която обаче бива задаржана ваф оште од първия по-лицай, слет като на вапроса „как са трите ви имена?“ одговорила сас „еми, точно ваф момента не мога да прецена, господим по-лицай, но нека това си остане нашата мяука тайна“ предрожено сас кокетно намигване.

  ЦКОРПИОМ

  вади неотрализатор (оная местериозмата писалка от маже ф чермо, която изтрива спомените на неудобните свидетели) и го цъква пред извънземните с оточнението: тук съм инкогнито.
  никога няма даси признаят, обаче по-вечето цкорпиоми винаги носят неотрализатор в джоба си. на това се далжи очудваштият факт, че доживяват до зряла възрас.

  ЦТРЕЛЕЦ

  ИЗВАНЗЕМНИТЕ: бихте ли ни показали красотите на вашата планета?
  ЦТРЕЛЕЦ: А, ДАБЕ!!!!1 напрао се качван при тебе и пАли чинията наобратно! тук е ацката цкука, брад! няма никва игра!!1

  КОЗЕРОК

  провежда кортоазем разговор, като се енформира односно времето на тяхната пламета, курсад на доматите на проксима кентавар бета, добре ле е семейството и прочее, слет което очтиво се збогува и отива да ги обади на кварталния по-лицай за неправилно паркиране, по-неже освен сардечем човек, козерогат е и искльочителмо съвестем граждамин!!

  ВОДОЛЕЙ

  ИЗВЪНЗЕМНИТЕ: здравей те! ние сме извънзем ни!
  ВОДОЛЕЯТ: здравей те! ас съшто!

  РИБИ

  ИЗВЪНЗЕМНИТЕ: вашата пламета беше определена за разрошаване, по-неже одтук по-проект ште минава трансгалактическа магестрала.
  РИБИ: е?
  ИЗВЪНЗЕМНИТЕ: имаме ено свободно място ваф летяштата чения. ако искате, можете дасе качите. но по-бързайте, заштото взриват е слет пед менути!
  РИБИ: аааааа, не! няма да стане! ного мразя даме претискат!!11 елате утре даси поговориме на цпокойствие, като ви отмине напрежемието!