Без категория

 • НЯКОИ СПЕЦИФИКИ НА ЧАЕНИТЕ ЦЕРЕМОНИЙ ПО ЧЕРНОМОРИЕТО

  преячели мои, днес сутримта оназ престигна песмо од Ч.Т., която както знаете од извесно време е на море. за мен ходенето на море е странно и нелогично занимание, но ние кодките сме склонни да проштаваме вашите странности, основно поради факта, че всъштност много малко се интересуваме от способите ви за остановяване на вътрешем баламс или както там наричате сички нештата, които правите, преди да остановите, че е по добре просто да престанете да се занимавате със себеси, понеже по-ложемието е истарвано. та, така или иначе, ето каква енформация по-лучих. преписван, оцтранявайки правописните грешки:

  „здравейте, кодки мои лекокрили!

  предрожена од блиски на сарцето ми госпожи, кам момента пребиваван ваф едим кънпинк по нашето черноморие и пиша зада ви споделя как преминават дните ми.

  сутрените са опстоятелствени и мудни като япомски чаени церемоний, но фместо зелем чай, комсонираме кафе од афтомата на фхода, което се састои од равни части кафяф неядлиф пигмент, крачета од хлебарки и ешерихия коли. когато сички се сабудят, се земат някои важни решемия за деня и живота ваф цялос. днешните са:

  – од днес повече няма да се даржа нарочно като вештица ваф пресъствието на маже
  – од днес повече няма да пия ром сас узо ваф пресъствието на маже
  – од днес повече няма да расказвам сас пълна оста злепоставяшти историй за бифшите си гаджета, както и да споделям детайли односно месечнияд си цикал ваф пресъствието на маже

  ваф края на оператифката, за да опростиме нештата, обопштихме сичко просто така: од днес повече няма да пресъстван ваф пресъствието на маже. ште е за доброто на сички.

  по-обяд се храниме дотолкова питателно, че се чудиме тука сас госпожите, дали няма да е добре да прекръстят ваф наше име блиското село Кравец или Тьоленово 2.

  исползваме жежката тишина на следобедите за да пишем като саштимски запорожки на волге кървави анонимни песма до липсваштите ни преячели од изрязани од весници букви. по-следното гласи: „НЕСРЕТНИЦЕ, НАПОСНИ ВАФ СПЕШЕН ПОРЯДАК ТОЗИ ГРАТ НА ГРЕХА, ТАЗИ ЛЮЛКА НА ПО-РОКА, ТОВА СВАРТАЛИШТЕ НА ГОЛЕМИТЕ НАДЕЖДИ САС НИСКА ОСПЕВАЕМОС И ТРАГНИ КАМ МОРЕТО, КАДЕТО ТЕ ОЧАКВАМЕ САМО ПО-ЛЕОПАРДОФ ПРИНТ И ДОБРИ НАМЕРЕНИЯ. СИПАЛИ СМЕ ТИ. ШТЕ НИ ОДКРИЕШ ПО-ПАРКИРАНИТЕ ЗАТ БОНГАЛОТО ЕДНОРОЗИ. ОД САСЕДНОТО БОНГАЛО ТВАРДЯТ, ЧЕ НЯМАЛО ТАКИВА, НО ТЕ ЯВНО СА ПЕСЕМИСТИ ТИЯ ХОРА.

  ТВОИ АНОНИМНИ ДОБРОЖЕЛАТЕЛКИ

  ПС ЗЕМИ ЦИГАРКИ“

  вечерите одделяме за сериозни вапроси. госпожа Р. напримерно по-стоянно се чуди колко ле мо е цкучно ваф този момент на ахмет догам. камю пък е писал, че едимственият сериозем вапрос е дали дасе самообиеж или не. том робинз се ентересува дали някой знае как да задаржиме льобофта, но лично спорет мен, едимственияд сериозем вапрос ваф познатата фселена, който засложава някакво внимание е А БЕ, АС КАТО ТРЪГВАХ КАМ МОРЕТО, ИСКЛЮЧИХ ЛИ ЙОТИЯТА??? на който за штастие вие, кодки мои, можете дами одговорите ❤

  докато чакам сас нетарпемие вашияд одговор, ште се опитан да довърша ено стихотворемие, по-светено на родния ми грат боргаз, което, очевидно повлияна од часовете по-география, започнах оште ваф подготвителем клас така:
  „О, ГРАТ, СРАВНИТЕЛНО ГОЛЯМ ЗА НАШИТЕ ПРЕЦТАВИ“
  и досега така и несам намерила потходяшт начим да го продалжа.

  това е засега. има и оште, но сега трябва да ставам, че с госпожите отиваме да играем пачевритмия на плажа.

  целуван ви жарко!

  ваша снешка, по виролентна од фсякога“

 • ЗА И ПРОТИФ ПАДЕШЕСТВИЯТА (с маяуко рими)

  анннн, преячели на шефа, незнам дали разбрахте, но чистачат на нашата тоалента замина на море. и ас сааааа.. мяуко сам раздвоем. од ена страна ваопште неми се ходи на море, но од другата си страна пък си мисла, зашто пък ние сас шефа никога не ходиме никаде! М?? само тука си седиме. шефад казва, че той не си седял, ами ваф момента работел по патентоване на специалем сорд глисти ваф боркамче, което било революционем ноф продукт за оцлабване. казва и, че сега ного штял да се харчи летния сезом. казва оште, че и аз не сам си седял просто така, а сам тънел ваф когнетивем опадак. ас незнам какво точно значи когнетивем опадак. по-дозиран, че е нешто като да си се расеял. но даржа да потчертая дебело, че се расейват само хора, които фсъшнос са котцентрирани вархо друго нешто, а не че са глупави хора. не ле? ето напримерно ваф момента си мисла ваф ома си ено стохотворемие, което ми хрумна по-повот, че никаде не ходиме, а само си седиме. ето ви го:

  ас твърде често се осештан склонен
  на склом зелем главица да склоня
  но можеби тогас ште сам бездомен
  а без дома си няма да заспя
  заштото мояд дом е ного сладак и красиф
  тук асам чудно риш, а шефат чудно сиф
  и несам сигорем, че на друго място точно така штяха да стоят нештата.

  и са някой ште каже, ами ти златиме, като неси живяу никога на друго място, одкаде знаеж, че на оствоф мауи напримерно нямаше дати е по добре. ами какво дави кажа. фсъшнос ас имам ного богат опит комкретно сас остроф мауи. ного пъти несам живяу там, дане кажа секи божи дем. даже бих казау, че постоянно не живея на мауи и досега нито веднъш несам сажалавау за това.

 • ТАРАТОР НА СЯКА ЦЕНА!!!1

  преячели мои, нали знаете, че когато ви е стодено, не е необходимо дасе обличате чак целите. може просто даси сложите чифт по дебелшки чорабки и ше се стоплите. по-съштата логика сношти Ч.Т. реши веднъш завинаги да ваведе рет ваф живота си, посрецтвом испивайки ена мяука мастичка саз таратор.

  само ено препяцтвие стоеше междо нея и нормалния живод и то беше апсолютната либса на кисело мляко ваф нашияд хладилмик (естественно, ако не броиме млечицьонашек, но ние него не го едеме, заштото той живее сас нас одкакто се помна и вече е част од семейството). затова пед минути преди края на работното време Ч.Т. врахлита запахтяна, но решителна ваф близкияд супермаркед, готова на сичко за да здобие основополагаштия артикол.

  одтук нататака прерасказван историята по-записките ваф нейнияд дневник.

  и значи, врахлита тя сас развързаните си маратомки, качулката и сичката си хубос ваф вапросния супермаркед и заварва крайно благоприятно по-ложемие на нештата – ваф магазима няма никой! ама жива доша няма!! ООООО, ТАКА ГО РАЗБИРАН АС ПЕРФЕКТНИЯД ПАЗАР!!! 1 си казала тя ф ома си, пуснала си едим виемски валс на слошалките и тръгнала по штендерите даси избира ралти за ядене ваф вихара на синияд дунаф на штраоз: рас-два-три, два-два-три, рас-два-три, два-два-три…

  а по-штендерите само одбрано општество! царяд на шоколада саз цели лешници, принчипесата на мускатовата, графат на консервиранияд грах, дукесата на леката майонеза, адмиларалад на хайвера, великият везир на хумоса, махараджата на кърито, солтанат на тахана и кой ле не, кой ле не!!1 Ч.Т. ного харесва одбрано општество. омешала се сас величията и подхванала безкрайни сведски разговори: оважаеми адмирале, какви са последните тендемции при балните рокли? паркетем лъф като Ваз би трябвало даги знае тези нешта… рас-два-три, два-два-три, рас-два-три, два-два-три… и т.н. и така се олисала, че времето спряло да тече до момента ваф който не чула зат рамото си:

  ГОСПОЖА!!11 ВИЕ КАКВО ТЪРСИТЕ ТУКА ПО-ТОВА ВРЕМЕ ОД ДЕНОНОШТИЕТО!!!11 М?

  виенскияд валс реско секнал!11 това бил охраната на магазина и изглеждал ного ангажиран од ситоациата.
  – амииии търся аспержи, господиме. знаете ле каде стоят? а знаете ли че преди скапаният девети септенври балгариа е била срет най-големите производители на аспержи ваф цяла…
  – КАКВИ АСПЕРЖИ, БЕ ГОСПОЖА! КАКЪФ ДЕВЕТИ СЕПТЕНВРИ!!! КАСИТЕ ЗАТВОРИХА ПРЕДИ ЕДИМ ЧАС!! невиждате ле, че магазинат е празем?? хайде сега оставете тука тая количка с връх, дето сте я струпали и напоснете, ако обичате! и пак касмет искарахте, че останах слет работа, че иначе штяхте да спите на пода на магазина докато дойде първата смяна!!!

  крайно разочарована од така стеклите се опстоятелства, Ч.Т. си зела набързо довиждане сас величията посрецтвом широк реверамс и излезнала навън, кадето валял проливем дъш. трябвало дасе иде до деноношния! залогат бил голям!! киселото мляко било животоопределяшто!!1 ТАРАТОРАТ ЗАДАЛЖИТЕЛЕМ!!

  сас последни сили и мокра като ного мокра кокожка Ч.Т додрапала до деноношния на белчеф, грабнала ено кисело мляко и отишла на касата, само зада останови сас ярос и голяма доза самоомерземие, че си е ЗАБРАВИЛА СКАПАНИЯД ПОРТФЕЙЛ ФКЪШТИ ПО-ДЯВОЛИТЕ!!!11… последвало минорно пребиране напоено със пронизваш дъш и ретроспективна жал.

  тази вечер на млечицьонашек мо се размина на косам.

  незнам за ваз, но аз лично мисла, че Ч.Т. трябва серьозно да преосмисли методите си за вавеждане на рет ваф живота си. спорет мен трябваше тази вечер просто даси обуе едни по дебешки чорабки и даси одговори на едимствения вапрос който има някакво значемие ваф момента, а именно КОГАТО ЖИВОТАТ НЕ ТИ ПО-ДНЕСЕ КИСЕЛО МЛЯКО, КАКВО ПРАВИМЕ ОДТУК НАТАТАК?

  а най-тъжното е, че даже и да не бяха се стекли толкова злополучно сабитията, ние нямахме и краставици, което тя не го знаеше

 • ИСКУЗТВОТО ВАФ ЕЖЕДНЕВОЕТО НА ЕДИМ РИШ КОТАРАК

  преячели мои, случвало ле ви се е да искате ного да проникнете ваф мислите на някого и да ознаете какво си мисли той. е, аз това го мога сас златим. сас времето оспях да дешефриран движемията на ошите мо и се оказа, че по тях може точно дасе проследи мисловния мо поток сас точнос до запетайка. нешто като морзоф кот. нека дави демонстриран. ето какви мисли мо минават прес ома фмомента. момент само… оооо, искарахте касмет! фмомента расаждава на тема искуството ваф ежедневието. слушайте и имайте предвит, че това сас големите букви го казва наглас:

  “не започва зле тоя дем!! немога дасе оплача! гле ква едра моха е влезнала! хубава моха, космата! това е на берекет!… СТО МОХИ Ф КОФЧЕГА НА МАРТВЕЦА ЙО ХО ХО И БОТИУКА СУАТКА ЛЕМОНАТКА … оффф, забравиу сам мелодиата. ништо. ште испеа друга песем:

  АСАМ КОТЕТОООООО
  ОД КРАЙНИА КВАРТАУУУУУУУ
  И НЕ ПОМНААААААА
  ОДКОГАААААААА
  НЕСАМ ЯУУУУУУУУУУУУУ

  тая стана по добре! текстад ного не саотвецтва на реялноста, но ваф искуството е така. то ако беше ено кам ено сас живия живод, нямаше да е искуство, а филия сас масло. асам човек който оценява високо музиката и киното. само ено нешто ме дразни фаф киното обаче! ного мраза когато не дават ясно изванземните във филмите, ами ги показват само за една секумда, пре това размазано и не целите и трябва сам да ги довършваж наум. е за какво го праят това нешто!! досада!!11… ох, сетих се оште ена песем която по-свештаван на сношната си вечеря сас морцки дарове. знам я од грамофома на сасетката. са ше я испеа!

  ах, коуко гадини, гадини, гадини, гадини, гадини, море
  омряха безвазвратмооооооо
  кадеса, кажими, кажими, кажими, кажими, кажими, море
  ИСКАН ГИ ОБРАТМООООО
  искан ги обратмооооо

  … кво беше после? а, да!

  прекършеми кломки и чифт панталомки и скъсана риска, море
  БЕДНИТЕ МИ ДРЕШКИИИИ!!!111

  Ч.Т. ЗЛАТИНЕ, МЛЪКНИ!! КАКВО СИ СЕ ВЖИВЯЛ! НЕ СИ ЧУВАМ МИСЛИТЕ! НИКАКВИ ДРЕШКИ НЯМАШ, ОЩЕ ПО-МАЛКО ПЪК БЕДНИ!!!

  К.З. КРИТИКАТА Е ЗАМЕН РОЗА, ШТАСТИЕ, МЕХЛЕН!!!

  … ама верно незнам одкаде ми хрумна това за дрешките. мисла че од филма кадето го гледах сношти сами го вношили посрецтвом двайсе и петия кадар!!! те винаги така правят!!1111 на двайсе и петия кадар ти пускат нешто за което после даси мислиж цяу дем и дане знаеж зашто. предния път ми бяха пуснали табуле!! ГАДОС!!!11 киното е тъмна индустриа!!.. ”

  е за такова нешто става на вапроз преячели мои!! ште спра дотук, заштото то няма край, но пре сички положемия считан, че тази кодка трябва дасе секвенира целогеномно, зада може дасе картотекира и размножаването на по-родата дасе забрани од сезео!! това е цкандал на по-по-лационно ниво и срам за вида!!!11

 • ВАОБРАЖАЕМИТЕ ХОРА ОМИРАТ САМО ВРЕМЕННО

  К.Р. разсадникоф, забогами!! зашто си обил празчо и заякат сас дранчаштото дупе!!!11
  К.З. несам ги обивау! те сами си омряха!
  К.Р. од какво си омряха, вимето на офца!!!
  К.З. омряха фчера на рождемния ми дем од преяждане. кажете мо, мончета!
  ПР. и З.Д.Д. САМИ СИ ОМРЯХМЕ ФЧЕРА НА РОЖДЕМНИЯ МО ДЕМ ОД ПРЕЯЖДАНЕ!!!
  К.З. ето, видя ле!
  К.Р. ааа, добре. и сега какво ште ги правиме такива омрели?
  К.З. те са омрели временно, нале мончета.
  ПР. и. З.Д.Д. ВРЕМЕННО СМЕ ОМРЕЛИ!!!
  К.Р. и как го по-стигнаха това нешто?
  К.З. те неса истимски, а който не е истимски омира само временно. ето напримерно валкат од червемата шабчица. на края на прикаската е омрял, обаче когато започнеш да я расказваш наново, той пак е жиф. не ле?
  К.Р. жиф е.
  К.З. еми и те така. секи момент ште оживеят. само трябва да им сложиме ено норофемче на челцата и са готови. искате ле, мончета?
  ПР. и З.Д.Д. ЦВЪРШИ ЛИ ТОРТАТА?
  К.З. цвърши
  ПР. и З.Д.Д. ЕМИ ТОГАВА НЕИСКАМЕ! ТАКА СМЕ СИ ДОБРЕ.
  К.З. ееееех, шефчееее, кво нешто са хората, начи! като ти цвърши торта и го играят омрели!!111 вие несте ми истимски преячели, мончета!!
  ПР. и З.Д.Д. ЕМИ НЕСМЕ ИСТИМСКИ! НАЛИ ТИ ГО КАЗА! ПЛЮШЕМИ СМЕ!!!

 • ПОЛЗАТА ОТ МЪРЗЕЛАД

  животат на Ч. Т. ваф ено изречемие, пресно преписано од днемника ѝ току што:

  “ваф дни като днешния така мисе иска да дойде някой, ас да си грабна цигарките, да хукнеме през улиците и калните градимки, да сме облечени като мечки гризли, да носим факли, да се смеем като животни, да плуваме в езерото с лилиите, да опсъждаме на измислен език несаштествувашти хора, да се замеряме с обуфките си, да се носиме по-вятара като торбичката од америкамски прелести, да правиме цигамски колела, обаче да нени се по-лучават и да се размажеме цкандално ваф някоя локва, кадето да се остановиме, да си по-ръчаме пица и да блажемстваме до залес цлъмце, обачеееее… точно ваф момента навън времето е супер цкапано, варлува пандемиа, асам си зготвила тука ена лештичка, сложила съм си най-дебелите чорапи, гледам някакви цкучни до средни филми по-телевизора и ваопште като цяло ацки ме мрази дори да си поръчам пица, а одделно си мисля, че е ного добре, че съм марзелива, иначе штях дасе затрия оште в младините си или поне ацки дасе злепоставя.”

 • КАРАНТИНЕН ХОРОЗКОБ

  преячели мои, нека сега първо даси измиеме рацете и да седнеме да обопштиме данните од последните проучвания проведени ваф областа на астрологиата ваф връска саз това как се одрази изванредното положемие на различните зодий и как прекараха те дните на социалма изолациа.

  ОВЕМ
  най општо казано ного се напрегна. парвоначално од липсата на коронавирос ваф балгария, заштото цяла европа вече има коронавирос на корем, само ние пак на обажката. после се напрегна од наличието мо. вавеждането на мерките го издразни брутално, неспазването им жестоко го изнерви, вдигането на мерките го обостри нечовешки и ваф крайна смедка овните достигнаха такива кретични нива на недоволство, че слет като сичко се размине, вероятно те ште оништожат пламетата сас невиждана ярос.

  ТЕЛЕЦ
  зада сахрани семейния бьоджет мо се налага да по-стави катенар на хладилмика и да исхвърли ключа прес прозореца, но после одкрива, че има оште двайсе резервни. тогава обръшта хладилмика сас вратата кам стената, че поне всеки път когато по-хапва едновременно и да тренира.

  БЛЕЗНАЦИ
  той даде сичко од себеси да обесни на преячелите си изолационисти, че сичко е комспирация и чеса ного зле, после обесни на преячелите си од сапротивата, че ако го карат така, ште затрияд човечеството и като сепак не оспя да влезе ваф диялок сас никого, заштото на никой не мо се занимаваше сас него, пусна лайф ваф който спори сам сас себеси односно противоепидемичните мерки. напрежемието ескалира. збива се сам. нокаут ваф фтората менута. поради комоциото по-бедителят не помни кой од двамата е. тогава блезнакат клонира сазнамието си и спорат за истимата продалжава.

  РАГ
  социялната езолация се оказва точно това за което ракат винаги е мечтал. сички са си фкъшти и са длъжни да едат какво зготви, да гледат стари колебни филми, а вечер да им мери тенпературата и по леглата. едимственно сажелява, че така и никой од семейството несе разболя, че да разгърне напълно потемцияла си на мелосърдна сестра. коооолко жалко, наистима… а можеше да е саваршемно…

  ЛЪФ
  прекара основната част от перьода на терасата сас жезал и скиптар ф рака, наметнат сас хермелин, да обеснява на саседите как точно него апсурт даго хване коронавиросат, заштото има превасходна емунна система. ного по превасходна од на простолюдието!!! но и най вече заштото има корона одкакто се е родил и ништо мо няма!111

  ДЕВА
  одкакто миенето на раце по 20 пъти на дем вече е норма, най после и девата се е чуства нормалем члем на општеството. можете даго распознаете по темиската с натпис АС КАЗАХ ЛЕ ВИ, НЕСРЕТНИЦИ!!!11

  ВЕЗМИ
  по-неже така и не оспя допоследно ваф сарцето си да реши дали да е на страна на изолационистите или на сапротивата, затова излизаше само веднъж седмично уш до магазима, но ваф знак на протес, пък и нали е артистична натура, облизваше сички брави пътьом.

  ЦКОРПИОМ
  забавлява се като енсценира сухи кашлици ваф супермаркетите и си дардори на висок глаз как бил нешто болем напоследак и как някакви си там од резеито мо били казали, че е пот карантима, но той небил сагласен по-неже бил и той данакоплатец като сички и имал право на свободмо предвижване!!! КО? НЕ ЛЕ!!11 когато сички се разбягат панически, фкльочителмо касиерите, опразва касите и се одправя кам саседмия магазим.

  ЦТРЕЛЕЦ
  ваопште неразбира до края зашто така мо реягират хората като ги тупа по вратовете напоследак. става мо мъчно. зада расчупи опстановката започва и даги прегръшта и целува. охранителни органи го репатрират до дома мо. той ги кани на бира. те одказват. става мо оште по мъчно. започва да крещи ЗАШТО ОД ДВА МЕСЕЦА НИКОЙ НЕМЕ ОБИЧАААААААА!!! но бързо мо разминава, вади од джоба си играчка од шоколадово еце и ѝ казва “капетан пламета, какво ше кажеж за ено спаринкче на терасата?” и шолото продалжава.

  КОЗЕРОК
  козерогат така и не видя ништо изванредно ваф положемието. одкакто е на две мо е ясно, че светат отива по-дяволите. оште на девет е започнал да строи окрепен бункер ваф мазето, зареден сас провизий за десед годими. прекарва там три дни чертаейки криви на заболеваемоста по последните дамни за распространемие на вироса, но ф понеделмик се плесва по-челото ЕЙЙЙ!! АС НЕСКА САМ НА РАЛТА ВЕ! и изолацията мо преключва.

  ВОДОЛЕЙ
  водолеяд неси губи времето сас глупости. одкакто е чул за пандемията играе пеперуда ваф грацката градина сас икона на свети партемий ваф раце, изработва амолети срешто вироси, распространява флаери за масови молебени на възлови крастовишта и сяка сутрин трича едра връска чесан пред входа на метрото. на вапроса “зашто мислите, че като се даржите като кретем, ште по-могнете за справяне сас кризата?” одговаря “ох, добре чесе заговорихме! знаете ле слочайно някой силен ходжа, дето да разваля черна магия на планетарно ниво?”

  РИБИ
  вроденото желамие на рибите постоянно да спасяват света, бес значемие дали света е сагласен или не, ги кара да дестелират деноношно спирд ваф мазето си, опасявайки се, че освободените количества спирд од даржавния резерф няма да стигнат за дезимфекция на тая толкова голяма имфекция. дестелирайки, обаче, тестват и фкусовите качества на сяка партида много штателно. така кам богатата си палитра психически неблагополучия добавят и постпиянска депресия, страх од празни ботилки и невроза на носоглъдката. ваф резолтат на това сафсем се одкъсват од реялноста и оште седят ваф мазето, заштото са обедени, че ако излезнат, ште бъдат оглозани тутакси од ятата изванземни човекоядни синигери, които са превзели междовременно пламетата!!!11

 • ОБЯТ НА НЕРВНА ПОЧВА

  К.З. шефче коуко е часа?
  К.Р. девед.
  ….
  К.З. а сега?
  К.З. девед и ена менута.
  ….
  К.З. а сега?
  К.Р. девед и две менути.
  К.З. офффффф, ного бавно тече времето!!!
  К.Р. ако не мислиш за времето прес цялото време, ште започне да тече по бързо.
  К.З. еми да, ама какъф смисал има за мене то да тече бързо, когато ас ште мисла за друго и изопшто няма да забележа??? не!! тоя вариамт ваопште неме остройва! А СЕГА КОУКО Е ЧАСА??
  К.Р. ДЕВЕД И ТРИ!!
  К.З. КОГА ШТЕ СТАНЕ ПОНЕ И ПЕД!!!
  К.Р. СЛЕТ ДВЕ МЕНУТИ ЗАБОГАМИ!!!11
  К.З. ооооо, не! това вече е прекалено! спиран да се занимаван сас това! напряган се!! ште мисла за друго. Ч. Т. иде ли?
  К. Р. не оште.

  К.З. а сега?
  К.Р. не оште.

  К.З. А СЕГА???!! 22
  К.Р. НЕ ОШТЕЕЕЕЕ!!!111
  К.З. оф, пак греда, значииии!! еми тогава за ништо няма да мисла! напрао ше действан! отивам да изям каранфилите од саксията мяуко дасе оспокоя!!!1! и да знаете, че ги ям на нервна почва!!1111

 • ПИКНИК НА РАБА НА ПРОПАСТА

  преячели мои, до мен фсе по често достига енформация за това, че хората последните няколко седмици сануват ного по-вече од преди и съништата им са като истимски. незнам накакво се далжи този феномен, но и нашата къшта не е е подмината од него. плюшената ми мижка цецка напримерно саопштава, че сношти е санувала, че са ѝ по-карали чисто нови крака. балхата на златим ели зъбета санувала, че си е загубила сотиена и даже дотолкова силно го е санувала това нешто, че си го търсѝ до обят. спря да го търси когато ѝ обърнах внимание вархо факта, че не разсполага сас бюст, та се оспокои. самияд златим няма да коментираме, по-неже е ясно той какво санува – бих казал не толкова хранене, колкото езяждане на разни нешта, за претпочитане неядливи. колкото е по неядливо, толкова по анбициозен става той. събужда се запахтян и се пипа по корема да види дали е оспял да си натъпче микровълновата добре или старчи некой ръп. но най странен е санят на Ч. Т. и по-неже незнам как даго талкуван, ште ви го раскажа горе – доло така, както го прочетох ваф дневникад ѝ. начи, имаме следното нешто:

  прецтавете си америкамски каньом на залес цлъмце. не! чакайте! поснете си el condor pasa (ваф превод – едим комдор паса ас) и сега вече си прецтавете америкамски каньом, облян в огнените лачи на едно голямо залязвашто горешто цлъмце. нат червената камениста пръс се носи мараня. някаде ваф далечината се вижда комник, който напредва кам камерата ваф носталгичният ритам на музиката. слет него ощте едим, слет него друк и така нататак до двоцифрено чесло. комниците са с лицата на сички бифши гаджета на Ч.Т., голи са до кръста, яздят бели коне, конете и комниците са потни по-ради климата, а и по-неже е по драматично и О УЖАС!!! ВАРВЯТ КАМ ПРОПАС, КОЯТО ЯВНО НЕ ВИЖДАТ!!!11 на самияд ръп на пропаста на ено карирано пикник одялце се е расположила Ч.Т., която е сдобила тен като шофеор на бой кобо рисоф и медетативно комсонира следобедния си чай. на одялцето набльодаваме оште няколко пакета расхвърляни бисквидки орео, на които им е изблизан крема и ена саксия дебела мара, поставена вероятно за да расчупи безнадежния амбианс. Ч.Т. не понася безнадеждем амбианс. депресира се. слаба пцихика. затова често носи сас себе си саксиа сас дебела мара, когато отива някаде. но ето че комниците продалжават да напредват кам пропаста като ваф трамс!!! първияд пада!!1111 слет него и фторияд!!! третияд кон леко закача сас копитото си едното ъгалче на пикник одялцето, но Ч.Т. прележно си го оправя. и третияд по-лита ваф пропаста и така нанатак докато не испопадат сичките, като всеки падашт крешти сас последния си дъх:
  КУЧКО, САСИПА МИ ЖИВОТА!!111

  Ч.Т. става и започва да згъва пикник одеялцето си по-неже освен безнадеждем амбианс, не харесва и кич.

  нат цялата тая сцена ваф стеснявашта се спирала лети ято лешояди с бели кърпички завързани на вратовете.

 • ПАНДЕМИЧЕМ БРИФИНК

  преячели мои, прецтои брифинк од домашнияд ни антикризисем штап за борба сас послецтвията од ко вид 19 на тереторията на нашияд дом, известем оште като ОНАЗ.

  за по-следните два месеца 49 са потвардените случаи на преяждане ваф апартамента. активните области са 4, като распределемието по региоми е следното: 13 на трапезарната маса, 45 на терасата, 67 ваф цпалмята и од по-следното демоноштие имаме за сажелемие и едим новорегистриран случей на преяждане на територията на бамята.
  сас тревога следиме темденцията за тичане ваф парка, което за сажелемие зачестява. општо за периода ваф нашето домакимство са 9 неоспешни и 2 сравнително осаштествени опита, но пика тепърва прецтои, за което съдиме по появата на ноф чифт маратомки за бягане, туба фастомгел, както и мелицимско оборудване пот формата едим брой апарат за кръвно.
  за последните два месеца регистрираните случеи на онлайн пианство са 15. изследвани са по метода “ти везна е са можеш ле да направиш”. ваф резолтат на проведена проверка ваф 8 од тези случеи е остановен махморлук на следваштия дем. за штастие сичките са лекувани амболатормо и засега нямаме случей на хоспеталезиране.
  општо за периода кам 17 часа фчера имаме вече 4 регистрирани случея на коронавирос на нервна почва срет почистваштия перцонал, като синптомите варирад од пъбка на носа до горешт спор сас телевизорад. излекувани засега нямаме. и няма и да имаме струва мисе.
  очартава се съшто така остар недостик на облекло за перцонала поради преминаването на два размера по-голям номер облекло.
  и последно – оназ имаме и едим случей на повърнати 3 ластика за коса и четварт най-ломова торбичка од рижа кодка по-ради което ас лично ваф качеството си на шеф на штаба сам поставил диягноза “ентелект несавместим сас живота” и сам карантенирал лецето златим разсадникоф ваф цпалмята за 14 дми или до изясняване опстоятелствата пре които мо се е наложило да еде най-лом и даси вързва косата сас ластици.

  та така стояд нештата фкъшти. как е оваз по-ложемието?