БЛОГЪТ НА РУМЕН

 • ИСТИМСКИ ЦЕНИТЕЛ НА ФОЛМОВОТО ИСКУЗТВО

  К.З. молята, посни пак филмад одначалото. Ч.Т. Ама ти не го гледаш! К.З. обожаван да не гледан филми! а точно този искан да не го гледан оште веднъш!!1

  Виж още
 • ПАНДЕМИЯ ПО-КОСИ И ПРОКСИМА КЕНТАВАР Б

  преячели мои, добре дошли ваф моя колтурно енформационен блок „денят започва и завършва сас котаракат румен“! както и друк път сам намеквал бес дасе истъкван, ас потдържан тесен контакт сас нашите братя изванземни, фчаснос сас тези од системата на алфа кентавар, а ваф оште по голяма часнос од пламетата проксима…

  Виж още
 • КОГАТО ПРОВЕРЯВАЖ ДАЛИ ВЕЧЕ НЕ Е ОМРЯЛА, НО ИСКАЖ ДАСИ ДЕСКРЕТЕН

  Виж още
 • МЕНЮТО НА БЕДНИТЕ

  Ч.Т. Златине, защо, за бога, ядеш салфетки!? К.З. заштото сме бедни. Ч.Т. Глупости! Имаш гранули в купичката! К.З. ако бяхме богати, штях да ям тоалента хартия.

  Виж още
 • КРАЙНА ФАЗА НА СОЦИЯЛНАТА ЕЗОЛАЦИА

  три осномни вапроса се оформяд вече кам настояштия момент: 1. кой дем сме неска? 2. кои бяхме ние? 3. ас кой од нас бях??222 грубо така. спорет ваз.

  Виж още
 • СИОЦИЯЛНА ИЗОЛАЦИА МАРД 2020

  преячели мои, неска ште препиша за ваз тук части од дневника на чистачат на моята тоалента, които описват преживяванията ѝ од момента на началото на социялното дистамциране до настояштия момент. “преживявания” е мяуко силна дума, но не знам как се наричат нештата които се случват, докато фсъшнос не се случва…

  Виж още
 • ЖИТЕНАТА ПИДКА СЕ ОПИТВА ДА ХИТРУВА

  К.З. пидчице, искан даси гризна од тебе!! може ле, може ле, може ле, може ле!!111 П. НЕМОЖЕ!!! първо грябва да ида да обиколя нивата! К.З. АПСУРТ!!!11 генерала каза по-телевизора че неможе дасе ходи по-паркове и градимки! айде слес да обиколиш масата и да действаме!

  Виж още
 • Ф РАЦЕТЕ НА САДБАТА

  К.Р. преячели мои, одкакто лецето златим разсадникоф обитава мояд дом, бял дем несме видяли!11 както сами виждате, сичките ми опити да го цевелизован са напразни. има само три нешта на тоя свяд, които го ентересувад и те са да еде, да хапе и да прави золуми. сигорно се питате зашто…

  Виж още