БЛОГЪТ НА РУМЕН

 • МАЙСТОРАТ ПО-БАМИТЕ част първа

  преячели на шефа, направо незнам как дави го кажа, но оназ ваф понеделмик се случи нешто ожасно!!! ДОЙДЕ МАЙСТОР ПО БАМИТЕ!!!1111 ас оште като го видях и получих рефлукс!!1 направо целияд се ядосах!!!1 изопшто не го харесах! Ч.Т. вика „зашто съскаш като някакво диво животно по човека! дошъл е да…

  Виж още
 • ЧЕСТИД ПОНЕДЕЛМИК И НЕЗАБРАВЯЙТЕ, ЧЕ…

  Виж още
 • ОСТРОЙСТВО НА МОРЕТО СПОРЕД ЕДИМ КОТАРАК

  преячели мои, Ч.Т. най после се върна од морето и вчера цял дем ми расказва за него. ваз основа на нейнияд раскас ас неска сам преготвил за ваз ена лекция на тема анатомия и физиология на самото море, но зада я васприемете по-лесно, сам я превел ваф стихотворна форма. сега…

  Виж още
 • ЖИЗНЬ НЕВАЗМОЖНА ПАВЕРНУТ НАЗАТ

  преячели мои, по-неже тука оназ се састояха някои сабитя, неска сутримта се наложи да проведа видео чат сас Ч.Т., която е на море. ваф началото се чуваше само бодар хор од госпожи, които пеят ЖИЗНЬ НЕВАЗМОЖНА ПАВЕРНУТ НАЗААААААААААТ, но после връската се стабелезира и проведохме слебния разговор: К.Р. снешке, добардем!…

  Виж още
 • АКО МЕ НЯМАШЕ МЕН ЦЕЛИЯД ВАОПШТЕ И ДАЖЕ НИ НАЙ МЯУКО

  преячели на шефа, Ч.Т. напоследак постоямно по-фтаря, че пишман е станала, че ме е зела, штото съм ѝ сасипау апартамента и живота, но пак добре, че тя ме била зела, штото ако ме бил зел човек сас слаба пцихика, кой знаело как штяло да мо се отрази и каква ослуга…

  Виж още
 • ПРОЛЕТНО ПО-ЧИСТВАНЕ НА ГАДЕРОБАТ

  преячели мои, неска ште говориме за това как да освежите гардеробат си за новияд сезом. както знаете, броят на роклите на ена жена никога не е прос алгебричен збор од самите рокли. ена жена има толкова рокли, колкото чуства, че има. Ч.Т. напримерно сяка сутрим, като си отвори гардероба, заявява…

  Виж още
 • ЗЛАТОКОСКА И ЧЕРВЕНОБУСКА

  К.Р. златиме, добре се пак, че не сме жемски кодки, заштото сигорно Ч.Т. штеше да ни кръсти златокоска и червенобуска. АТ!!!1 К.З. аннн ко?? и аз коя од двете граждамки штях да съм??222 К.Р. е!! мисли мяуко! асам румен, значи штях да съм червенобуска! тогава затеп по-метода на исключването какво…

  Виж още
 • ЗА ПОЛЗАТА ОТ ЕДНОРОЗИТЕ В ПОСКОМУНИСТИЧЕСКИЯ БИТ

  К.Р. ПОД ЯГОДИТЕ, СНЕШКЕ!!! какво е това, дето ми го сложи на главата!! махни ми го!!!!1 Ч.Т. Това е рог на еднорог и ще стоиш с него до второ нареждане! К.Р КАКВОООО!!! ЛУДА ЛЕ СИ!!! РАСКАРАЙ ДО ГО ВЕДНАГА!!!!11 Ч.Т. Виж какво, Румене! Сега ще се опитам да ти обясня…

  Виж още