БЛОГЪТ НА РУМЕН

 • ДВЕ НАМАСТЕТА

  К.З. снешка зашто така лежи на пода? да не е омряла??2 К.Р. вазможно е. я ѝ измяукай силно фохото. К.З. МЯЯЯЯЯЯЯЯЯЯЛЛЛЛЛ!!!!!111 К.Р. хм, не мърда. хубавото е, че ако омре, аше наследа сичко. К.З. а, дабе! што? К.Р. заштото ас дойдох тука първи, а първият по-време е първи по-право! К.З.…

  Виж още
 • ФСЕЛЕМАТА НА ПРЕБЛИЖАВАШТИТЕ СЕ ЛЕТА

  преячели мои, напоследак постоямно слушан Ч.Т. дасе оплаква од времето – гадно било, цкапано било, действало ѝ било на пцихиката. ПФ! няма си друга ралта времето, че ше седне да ѝ действа точно на нейната пцихика! се ено е цемтара на фселемата и сички сас нея се занимавад! вие прецтавяте…

  Виж още
 • СЕКИ Е КАПЕТАН НА СОБСТВЕННИЯ СИ ТИТАМИК

  К.З. шефче!! какъф е тоа шум? някаде тече вода!!11 К.Р. ЗЛАТИМЕ!! май се наводняваме!!!1 К.З. ас мисла, че по скоро някой току што се испишка ваф ъгауа! ей там до трабата!! някой великам!!!1 К.Р. не, няма локва. по скоро навън се е наводнило од толкова ного дъш и сега по-тъваме!!!11…

  Виж още
 • ТО ЧОВЕК КАТО НЕ Е ЧОСТВИТЕЛЕМ…

  К.Р. златиме, някой идва! я кажи кой е, че имаш по голям ноз. К.З. сасетката от горния еташ. К.Р. как по-зна? К.З. връшта се од църква. мерише на тамян. К.Р. а сега? К.З. а сега се пребира децката очителка од доуния еташ. носи бокет хризантени. меришат фкусно!! К.Р. а сега??…

  Виж още
 • ДЪЛАК, НО ИСКЛЬОЧИТЕЛМО ВАЖЕМ И ПО-ЛЕЗЕМ ТЕКСТ, КОЙТО ПРЕЦТАВЛЯВА БЕСПЛАТЕМ ИНТЕНЗИВЕН ДЕСЕТМИНУТЕН КУРС ПО-ПОЕЗИЯ САС ГАРАНТИРАН РЕЗОЛТАТ!!1111!!!!!!!

  преячели мои, както сички вие добре знаете, ас омея да пиша по-езия, а съшто и стихотворемия. това може да ви се струва като благословия свише, таламт или рятка генетична даденос, но искан дави оверя, че секи од ваз може дасе справи не по зле од мен. вапроз на потхот е.…

  Виж още
 • ЗАВЕТИТЕ НА ШЕФА

  К.З. шефче!!1 тука нешто става! оддалечаваж се!!11 К.Р. забогами, златиме!! праф си!!!! подай ми рака!!11 по-мооооошт!!!111 К.З. нете стиган, шефче! о, не!! дали ште се видиме одново!!!! К.Р. ЗНАЧИ АСАМ ОБРЕЧЕМ!!!111 фслучей, че по-вече никога не се видиме, заклеван те, завинаги помни заветите, които ти оставих!!!!!!! К.З. А КОИ БЯХА…

  Виж още
 • И ЗАМЕРИСВА НА МЕЛЕ

  преячели мои, има дми ваф които сичко те дразни и е по добре дане општуваж ного ного сас хора, че току виш някой по-страдал. неска замен е едим такъф дем, но понеже асам открит човек, който омее дасе самоаналезира, искан дави споделя своите чуства пот формата на ена песем по…

  Виж още
 • ПОНЕДЕЛМИК

  когато вече е понеделмик и ти се опитваж отново да намериж мястото си ваф този сложем и объркан свяд, но някакси имаж осештането, че несе фписваж…

  Виж още