БЛОГЪТ НА РУМЕН

 • ЕТАПИ НА ПРЕЕМАНЕ НА НЕИЗБЕЖНОТО

  преячели мои, тема на днешната ни сбирка е поствакамциомната аклематизация и етапите прес които тя протича, а именно: одричане, гняф, преговаряне, депресиа и преемане. това са етапите на сяка кофти жетейска ситоация като напримерно несподелена льобоф, задръстване по-цариграцко или свършването на сладоледа ваф фризера. започваме подрет. ОДРИЧАНЕ: одказвате да повярвате,…

  Виж още
 • КАК СЕ РАЗОПАКОВА БАГАЖА ОД МОРЕТО

  преячели мои. преди няколко мои по-бликаций разясних ваф детайли как се сабира багаш за море, но неска ште навлезнем сас ваз ваф оште по далбоки води, а именно – как се разопакова вапроснияд багаш. това е много важем етап од поствакамциомната аклематизация и затова реших да мо обърна специалмо внемание.…

  Виж още
 • КОМСОЛТАЦИИ ПО-ТЕЛЕФОМА ЗА ПЛАЖЕН ОСПЕХ

  преячели мои, както стана ясно оште преди две мои по-бликации, Ч.Т. пак е на море. неска по-лучих две ного обърквашти замен саопштемия по-месинджара: “Котко моя, нямах представа, че с един леопардов бански мога да си уредя живота! Майка ми на нищо не ме е научила! Всичко трябва да научавам сама…

  Виж още
 • КАК СЕ ПРЕГОТВЯ БАГАШ ЗА МОРЕ

  преячели мои, неска ште дам някои основни оказамия за как даси преготвите багажат за море, които асам извел и симтезирал ваз основа на набльодемията си вархо по-ведемието на Ч.Т. слушайте! първото нешто което се прави, преди да започнете даси сабирате багажа за море е да се оспите. оспиването е неопходимо,…

  Виж още
 • ена ралта за четери и осемдесе и шес

  К.Р. разсадникоф, ако скочиж на лецето на Ч.Т. така кактоси цпи ште ти дам пед лева. К.З. моооооже. а за десед лева какво трябва да направа? К.Р. да скочиж на лецето ѝ и дая охапеж за носа. К.З. екстра! праим го!! а за двайсе лева?? ас май по-вече харесван двайсе…

  Виж още
 • за когато ви потънат гвинеите

  преячели мои, следваштия път, когато ви потънат гвинеите и получите паник атака од това, че живота ви е пълен хаос, че ништо не е на мястото си, че нямате никаква идея нито каде ви е кодката, нито зашто батерията на мивката ви е избрала точно този ъгал за най ергономичен,…

  Виж още
 • Ч.Т. явно се връшта од море

  сас редник разсадников чакаме Ч.Т. да се върне от морето. К.З. това снешка ле е? К.Р. не е. … К.З. това снешка ле е? К.Р. не е. … К.З. това снешка ле е? К.Р. това вече да. К.З. как по-зна??2 К.Р. миии… коленичила прет фхода ни… кръсти се… кади с…

  Виж още
 • ено песмо до Ч.Т. която явно оште е на море

  Ч.Т., въпреки че си на море, знам че ми ровиш ис профила и затова реших дати напиша ено песмо. скъпа ми Ч.Т. запетайка нов рет. ако четеж това искан дати кажа че ние сас златим съшто сме ного ного добре. тренираме редовно и вече сме минали по-чети сички бойни искузтва…

  Виж още